Miljøvurdering af planer og programmer

Ydelse

Miljøvurdering handler ikke blot om det konkrete projekt, men også om selve plangrundlaget. LE34’s specialister gennemfører miljøvurdering af kommuneplaner, lokalplaner og øvrigt plangrundlag som for eksempel landsplandirektiv.

Få mere at vide

Et sikkert grundlag for miljøvurdering

Når du som kommune eller statslig selskab skal påbegynde planlægningen af et større projekt, er det afgørende med en fyldestgørende miljøvurdering af selve plangrundlaget for projektet.

Her sørger vi for at udarbejde en miljøvurdering af høj kvalitet uanset om, projektet drejer sig om vindmølle- eller solcelleanlæg, kabellægning, højspændingsmaster, veje, jernbaner eller Power-to-X og andre innovative energikilder.

Vores tilgang til gennemførslen af miljøvurderingen bygger på vores omfattende erfaring, vores faglighed som et tværfagligt team indenfor miljø, plan og jura og ikke mindst vores projektledelse, hvor vi samler alle trådene og sikrer aflevering af miljøvurderingen til tiden.

Vi identificerer potentielle risici tidligt i forløbet og rådgiver om, de miljøhensyn der bør indarbejdes i projektet allerede i forbindelse med plangrundlaget. På den måde lægger vi fundamentet til en vellykket proces for den efterfølgende miljøkonsekvensvurdering af projektet.

 

Bliv kontaktet af vores miljø-specialister

Hvorfor vælge LE34 til dit projekt?

VI ER ALTID LIGE I NÆRHEDEN AF DIG

Vi har 26 kontorer strategisk placeret i Norden og mindst 150 målehold i felten hver dag. Det sikrer, at vi er tæt på og har lokalt kendskab uanset opgavens størrelse og geografi.

DE RIGTIGE EKSPERTER PÅ DIN SAG

Vores størrelse og faglige bredde betyder, at du altid har de rigtige eksperter på din sag. Vi rådgiver dig om den bedste løsning og er med dig fra planlægning til færdigt projekt.

KVALITET OG TRYGHED

LE34 er som det første landinspektørfirma i Danmark ISO 9001:2015-certificeret. Det betyder, at vores arbejde altid lever op til de højeste kvalitets- og dokumentationskrav, så du kan sove roligt.