Webinar om jordfordeling

Jordfordeling – hvad får du ud af det og hvordan lykkes det uden tilskud? Få svarene på gratis webinar d.18.maj hos LE34 og advokatfirmaet HjulmandKaptain.

LE34 viser vejen

Få mere at vide

Bliv klar til at gå i gang med jordfordeling

Der er et efterslæb på arrondering i landbruget. Jordfordeling er det værktøj, der kan løse puslespillet for den enkelte ejendom og give store besparelser på grund af mindre kørsel mellem markerne og mindre transport af græs, gylle mm..

Men hvordan kommer man i gang med en jordfordeling? Og hvordan kommer man i mål uden offentlige tilskud? Få svaret på webinaret.

Vær med, når HjulmandKaptain & Landinspektørfirmaet LE34 inviterer til fælles webinar om jordfordeling den 18.maj 2022 kl.13.

Hvem er webinaret relevant for? Webinaret er relevant for landmænd og ejere af større landbrugsejendomme og bedrifter.

Webinaret foregår på Teams. Det er gratis at deltage – sidste frist for tilmelding er et døgn før, 17.maj 2022 kl.13.

Tilmeld dig webinaret

Program for webinaret

På webinaret vil advokat Søren Nørgaard Sørensen og landinspektør Jes Juhl Jørgensen sætte fokus på, hvordan landmænd kan gå sammen og gennemføre en jordfordeling, der givet en meget bedre arrondering og samtidig kan udløse et økonomisk potentiale til udvidelse af bedriften.

Jes Juhl Jørgensen er landinspektør og har erfaring med gennemførelse af hele jordfordelingsprocessen fra den netop gennemførte jordfordeling i Dronninglund-området, hvor 75 landmænd gik sammen og 878 hektar skiftede hænder.

Søren Nørgaard Sørensen er advokat med stor indsigt i landbrugets retsforhold og erfaring med rådgivning af juridiske forhold som skat og generationsskifte i landbruget.

Både LE34 og Hjulmandkaptain arbejder landsdækkende for landbruget.

Konkrete emner på webinaret

• Fordele ved jordfordeling – med udgangspunkt i den store jordfordeling i Dronninglund

• Hvem er jordfordeling relevant for

• Jordfordeling uden tilskud – hvilke ulemper giver det og hvilke gevinster vil der alligevel være

• Sagsomkostninger forbundet med jordfordeling

• Hvordan kommer vi i gang – model for jordfordelingsforening, forundersøgelse mv.

• Det tidsmæssige perspektiv

• Afledte juridiske forhold – skat og kombination af jordfordeling og generationsskifte

 

Få mere at vide

Kontakt os

Tilmeld dig eller få flere informationer om webinaret:

Jes Juhl Jørgensen
Landinspektør, partner og ekspert i jordfordeling
Tlf.  +45 3080 7094
jjj@le34.dk

Send en mail til Jes Juhl Jørgensen