Opmåling af forsyningsledninger

Vi opmåler og indmåler forsyningsledninger og alle tilhørende objekter som blandt andet stik, knæk og krydsende ledninger. Vi gør det præcist, og vi er erfarne indenfor alle forsyningsarter: vand, spildevand, varme, gas, fiber og el-kabler.

Få mere at vide

Stor præcision i opmåling

Vi går systematisk til værks, når vi opmåler forsyningsledninger og -anlæg.

Vi rådgiver og forventningsafstemmer den absolutte og relative nøjagtighed i måledata, ligesom vi aftaler hvilken version af datastandarder, der skal anvendes, og hvilke forskellige objekter der ønskes registreret.

Herefter gemmes kode- og featuretabeller direkte på vores måleinstrumenter, således at opmålingen gennemføres som aftalt i marken.

Tilbage på kontoret kvalitetssikres og behandles opmålingsdata, inden de læses direkte ind i kundens eget ledningsregistreringssystem og GIS.

Opmålingsdata kan også med stor fordel indlæses i LE34’s ledningshåndteringssystem VA-banken©

Læs mere om VA-banken©

Opmåling i alle situationer - også i akutte

LE34 arbejder for mere end 50 af landets forsyningsselskaber. Og opmåling af forsyningsledninger og -anlæg er en af kerneydelserne. Vi arbejder under langvarige rammeaftaler og rykker ud med kort varsel, når der opstår akutte behov.

Opmålingerne gennemføres i forbindelse med planlægning af nye ledninger og anlæg – for eksempel byggemodning til nye boligkvarterer. Og i forbindelse med renoveringsprojekter – for eksempel kloakseparering og ledningsomlægninger.

Vi opmåler bygværker over og under jorden. Vi opmåler i 3D og anvender de nyeste instrumenter, der giver de mest nøjagtige data – også på de mere utilgængelige steder, som lange spildevandsledninger.

 

3D-opmåling til forsyninger

Resultatet af 3D-opmåling er en digital kopi af virkeligheden – af forsyningens ledninger og anlæg. 3D-modelen tilgås nemt i en browser på en almindelig pc/laptop i programmet PointView®. Her kan forsyningens egne medarbejdere og tilknyttede rådgivere til enhver tid gå ind og gennemføre detailopmålinger i forbindelse med planlægning og projektering af renoveringsprojekter – uden først at skulle bestille en landmåler til at lave nye opmålinger i marken.

Det sparer både tid og penge. Men først og fremmest beriger det forsyningsselskabet med en ny viden om eget ledningsnet.

For eksempel bliver det nemmere at forebygge fejl i projektering og nemmere at forebygge graveskader på egne ledninger såvel som tredjepart ledninger, der ligger i samme ledningsgrav.

En målfast 3D-punktsky er resultatet af opmåling med appen SmartSurvey<span class='tm-sign'><noscript><img width=

Entreprenører og forsyninger opmåler selv med SmartSurvey®

Med vores opmålings-app SmartSurvey tager det kun et øjeblik at indsamle nøjagtig dokumentation af de faktiske forhold i en ledningsgrav. Derefter kan graveentreprenøren roligt dække hullet til. Det sparer tid for alle parter og ikke mindst betyder det, at akutte grave-opgaver er til mindre gene for trafikken.

Hvorfor vælge LE34 til dit projekt?

VI ER ALTID LIGE I NÆRHEDEN AF DIG

Vi har 26 kontorer strategisk placeret i Norden og mindst 150 målehold i felten hver dag. Det sikrer, at vi er tæt på og har lokalt kendskab uanset opgavens størrelse og geografi.

DE RIGTIGE EKSPERTER PÅ DIN SAG

Vores størrelse og faglige bredde betyder, at du altid har de rigtige eksperter på din sag. Vi rådgiver dig om den bedste løsning og er med dig fra planlægning til færdigt projekt.

KVALITET OG TRYGHED

LE34 er som det første landinspektørfirma i Danmark ISO 9001:2015 certificeret. Det betyder, at vores arbejde altid lever op til de højeste kvalitets- og dokumentationskrav, så du kan sove roligt.