LAR, data til projektering

LE34 leverer data til projektering af klimatilpasningsprojekter – for eksempel terrænmodeller for LAR-anlæg og klimaparker, der skal håndtere de stigende nedbørsmængder og hyppigere skybrud.

Få mere at vide

Klimatilpasningsanlæg skal være projekteret på valide data

En effektiv og rekreativ håndtering af afledningen af regnvand er et vigtigt omdrejningspunkt i udviklingsplanerne for de mange nye byområder og villakvarterer, der skyder op i både store og små byer.

Som landinspektører bidrager LE34 med indsamling af nødvendig data om områdets topografi til de involverede forsyningsselskaber, kommuner og ingeniører i forbindelse med deres udvikling af regnvandsdisponeringsplaner og de skitserede landskabsparker. Parkerne har dobbeltrolle som lokal afledning af regnvand (LAR) og som rekreativt område for de områdets beboer.

LE34 indsamler data via drone og udarbejder terrænmodel. Derefter kan de valide data bruges til at simulere et naturtro scenarie af, hvordan regnvandet vil fordele sig, så ingeniører og forsyningsselskaber kan projektere de kommende regnvandssøer, LAR og øvrige klimatilpasningsanlæg korrekt.

Bliv kontaktet af os

Hvem skal betale?

Etablering af LAR i eksisterende kvarter og veje betyder, at der ofte er brug for at flytte nogle af de øvrige forsyningsledninger, fordi de ligger i vejen for LAR-anlægget.

Men hvem skal betale for at flytte ledningerne?

Er det bygherren (for eksempel kommunen) eller er det ejeren af ledningen ( for eksempel gasselskabet)? Svaret er ikke ens i alle situationer, og derfor kan du spare meget tid ved at få afklaret de vejjuridiske forhold først hos vores kompetente landinspektører.

Vi er altid lige i nærheden af dig

Vi har 26 kontorer strategisk placeret i Norden og mindst 150 målehold i felten hver dag. Det sikrer, at vi er tæt på og har lokalt kendskab uanset opgavens størrelse og geografi.

De rigtige eksperter på din sag

Vores størrelse og faglige bredde betyder, at du altid har de rigtige eksperter på din sag. Vi rådgiver dig om den bedste løsning og er med dig fra planlægning til færdigt projekt.

Kvalitet og tryghed

LE34 er som det første landinspektørfirma i Danmark ISO 9001:2015 certificeret. Det betyder, at vores arbejde altid lever op til de højeste kvalitets- og dokumentationskrav, så du kan sove roligt.