GeoNote

GeoNote är en app som underlättar drift och planering. Alla arbetsgångar läggs in i en digital kartlösning som ger överblick över exempelvis skötsel av utomhusområden eller invändigt underhåll.

LE34 visar vägen
GeoNote<span class='tm-sign'>™</span>

Digital underhållsplanering och snabb kommunikation med kommuninvånarna

Vi har utvecklat GeoNote-appen med digitala verktyg till kommuner med utgångspunkt i de erfarenheter vi har gjort tillsammans med våra kunder. Verktygen är användarvänliga och det är enkelt att anpassa inställningarna exakt efter era behov.  

Underhållsstyrning via IoT-sensorer LE34

Be­hovsanpassat underhåll via IoT-sensorer

Frekvensstyrda underhållssystem kan med fördel kompletteras med behovsanpassade system där sensorer läser av och skickar information vidare till driftsoperatören. IoT, eller Sakernas Internet (från engelskans Internet of Things) är ett samlingsnamn för de tekniker som gör att saker med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, kan styras eller utbyta data över ett nätverk. Framtiden erbjuder många nya möjligheter att optimera underhåll via olika typer av IoT-sensorer. Det kan vara sensorer som mäter behovet för sophämtning eller sensorer som mäter vattennivån i brunnar.

GeoNote bygger på en smidig systemarkitektur som liksom våra övriga plattformar möjliggör säker dataöverföring till våra system.  Även tredjepartsdata från era övriga operationella och administrativa system kan överföras och samlas i GeoNote. LE34 har lång erfarenhet av att bygga in och monitorera system med IoT-sensorer, exempelvis vid etablering av Köpenhamns Metro. Här har vi monitorerat buller och andra förhållanden med hjälp av drygt 3000 onlinesensorer som utför mätningar i realtid. GeoNote rymmer många möjligheter och vi är alltid öppna för att diskutera hur vi kan lösa era behov. 

Drifta och underhåll ledningsnätet GeoNote

Med appen GeoNote kan du samla alla drift- och underhållsarbeten på VA-området i ett och samma system.

Det ger dig en komplett överblick, du slipper tunga arbetsgångar och säkrar ett fungerande ledningsnät. 

GeoNote är ett verktyg som inte bara hjälper dig att lösa dina driftsuppgifter här och nu, men också hjälper dig att planera och prioritera framtida underhåll.   

Verktygen är utvecklade specifikt till VA-området och med stort fokus på användarvänlighet. Inställningarna i appen kan lätt anpassas till era specifika behov. 

GeoNote som planeringsverktyg i Allmännyttan

Med hjälp av GeoNote som planeringsverktyg är det lättare för Allmännyttan att säkra effektiv drift och underhåll av utearealer.  

Utgångspunkten är en digital karta som har skapats genom data från drönarmätning. Arealerna visas som skalriktiga 3D-modeller med byggnader och uteareal. 

Modellen ger en samlad överblick över utearealerna och gör det lättare att lägga en budget för drift och underhåll.  

Du kan även lägga in digitala drift- och underhållsplaner i appen och därmed spara tid på administration. 

Drönarmätningar och GeoNote skapar överblick

På uppdrag av ett danskt bostadsbolag skapade LE34 med hjälp av drönare en terrängmodell och en komplett inmätning av alla brunnar, byggnader och utearealer i Tranemosegård i Brøndby, Danmark. Det har underlättat planeringen av drift och underhåll.

Drönarmätningar och GeoNote skapar överblick

På uppdrag av ett danskt bostadsbolag skapade LE34 med hjälp av drönare en terrängmodell och en komplett inmätning av alla brunnar, byggnader och utearealer i Tranemosegård i Brøndby, Danmark. Det har underlättat planeringen av drift och underhåll.

Spara driftstimmar i jordbruket

Landbrugets (Lantbrukets)  Kortservice är en användarvänlig app som  LE34 har utvecklat för att ge lantbrukaren en bättre överblick över sitt jordbruk.

I appen kan du samla alla informationer om dränering, fastighetsuppgifter och dokumentation för de arbetsuppgifter som medarbetarna har löst. 

Med Landbrugets Kortservice har du tillgång till alla viktiga informationer oavsett var du befinner dig, exempelvis arrendeavtal och korrepondens med myndigheter. Du kan också skicka informationer om driftsuppgifter vidare till en mobil, surfplatta eller GPS-kontrollen i traktorn.

Klitgaard Agro har koll på dräneringen

När medarbetarna på danska jordbruket Klitgaard Agro skulle föra tillsyn med nergrävda dräneringsrör, var de ofta tvungna att gissa var de låg. De gamla dräneringskartorna var antingen oprecisa, eller existerade inte alls. En tidskrävende och frustrerande process som många lantbrukare känner igen. Via GPS i Geonote Dræn hittar du enkelt dräneringsrörens exakta placering och behöver inte använda tid på att gräva på fel ställe.

LE34 landinspektør GeoNote Dræn Landbrugets kortservice

Klitgaard Agro har koll på dräneringen

När medarbetarna på danska jordbruket Klitgaard Agro skulle föra tillsyn med nergrävda dräneringsrör, var de ofta tvungna att gissa var de låg. De gamla dräneringskartorna var antingen oprecisa, eller existerade inte alls. En tidskrävende och frustrerande process som många lantbrukare känner igen. Via GPS i Geonote Dræn hittar du enkelt dräneringsrörens exakta placering och behöver inte använda tid på att gräva på fel ställe.