IBS-attest

IBS-attest er en forkortelse for Identitets- Byggelinje- og Servitutattest og skal dokumentere, hvorvidt der er overensstemmelse mellem byggeriet og gældende lovkrav. LE34 udarbejder den påkrævede IBS-attest på det rigtige tidspunkt af dit byggeprojekt. Når først bygningen står klar, kan det være for sent.

Få mere at vide

IBS-attest inden første spadestik

Egentlig er IBS-attester opstået som svar på Bygningsregelmentets krav om færdigmelding og ibrugtagningstilladelse for (visse) byggerier. Men venter du med at få udarbejdet IBS-attesten til byggeriet står klar til, kan det meget vel være for sent, hvis du havde håbet på en formssag.

Derfor rådgiver LE34 altid sine kunder om at få udarbejdet IBS-attesten, inden første spadestik – så er der tid til, at du kan nå at korrigere eventuelle mangler og tilpasse projekteringsgrundlaget, som de udførende entreprenører anvender.

Få et tilbud og pris på IBS-attest til dit byggeri

Indhold i en IBS-attest fra LE34

Der eksisterer ikke nogen fastlagte retningslinjer fra myndighedernes side. Med udgangspunkt i LE34’s omfattende erfaring med byggeri og indsigt i byggelovgivning har vi sat barren højt for IBS-attester for at sikre dig mod de kendte faldgruber som blandt andet tinglyste servitutter, der kan indeholde begrænsninger for dit byggeprojekt.

En IBS-attest fra LE34 indeholder kontrol af om, der er overensstemmelse mellem det projekterede byggeri og gældende krav i:

• Afstand til skel

• Sokkelkote

• Vejbyggelinjer

• Facadelængder

• Bygge- og beskyttelseslinjer

• Tinglyste servitutter

• Lokalplan

• Bebyggelsesprocent

• Det skrå højdegrænseplan

 

Vores gennemgang og kontrol vil også påpege, hvis der er manglende overensstemmelse mellem byggeriet og lovkrav, og det vil i så fald være et forbehold i attesten, som du som ejer selv skal bringe i orden.

En typisk mangel er for eksempel fejl i bebyggelsesprocenten. Vi kan efter aftale bistå med opmåling og beregning af korrekt af bebyggelsesprocenten.

IBS-attest kan suppleres med opmåling af det færdige byggeri

Når først din bygning står færdig og klar til brug, anbefaler vi at supplere IBS-attesten med en as built-opmåling, hvor vi kontrollerer, at det færdige byggeri er opført i overensstemmelse med det projekterede. Herefter har du komplet dokumentation, som du kan fremsende til kommunen som den påkrævede ibrugtagningstilladelse, jævnfør Bygningsreglementet.

En IBS-attest kan også bruges, hvis din bank eller realkreditinstitut beder om dokumentation enten før din lånesag oprettes eller til brug for afslutning af lånesagen.

Hvilke bygninger skal have en IBS-attest/ibrugtagningstilladelse?

Det korte svar er, at bygninger og byggeriet, der ifølge Bygningsreglementet kræver byggetilladelse, er også omfattet af det efterfølgende krav om færdigmelding og ibrugstagningstilladelse i form af en IBS-attest.

Det lange og detaljerede svar finder du i §5 i Bygningsreglementet, som oplister byggeri og bygninger, der ikke kræver byggetilladelse og dermed heller ikke nogen IBS-attest.

Hvorfor vælge LE34 til dit projekt?

VI ER ALTID LIGE I NÆRHEDEN AF DIG

Vi har 26 kontorer strategisk placeret i Norden og mindst 150 målehold i felten hver dag. Det sikrer, at vi er tæt på og har lokalt kendskab uanset opgavens størrelse og geografi.

DE RIGTIGE EKSPERTER PÅ DIN SAG

Vores størrelse og faglige bredde betyder, at du altid har de rigtige eksperter på din sag. Vi rådgiver dig om den bedste løsning og er med dig fra planlægning til færdigt projekt.

KVALITET OG TRYGHED

LE34 er som det første landinspektørfirma i Danmark ISO 9001:2015 certificeret. Det betyder, at vores arbejde altid lever op til de højeste kvalitets- og dokumentationskrav, så du kan sove roligt.