Ses vi til Vejforum?

Vejforum nærmer sig, og LE34 er stærkt repræsenteret i programmet med aktuelle indlæg. Få her et overblik over de fire spændende oplæg, som vores specialister vil præsentere.

LE34 viser vejen

30.11.2022

Som sædvanlig deltager LE34’s specialister fra Ekspropriation & Jura i årets Vejforum. Ligesom tidligere år har vi en stand i udstillingen, hvor vi håber at se dig til en uformel snak. Vi håber også på at se dig til de aktuelle og spændende indlæg, som vi i LE34 igen i år har fået fornøjelsen af at holde.

Private fællesveje – Lovændringer og aktuelle afgørelser (Session D7 - Sal A+B)

Den ene del af indlægget vil handle om den lovændring, der har gjort det muligt at indgå aftaler om f.eks. snerydning, hvilket har været meget efterspurgt, siden Ankestyrelsen i 2017 nåede frem til, at sådanne aftaler var ulovlige.

Den resterende del af indlægget omhandler aktuelle og principielle afgørelser, der har betydning for administrationen af private fællesveje.

Indlægsholder: René Aggersbjerg

Private fællesveje – afmærkning på private færdselsarealer (Session D7 - Sal A+B)

Afmærkning på og indretning af private færdselsarealer, ikke mindst parkeringspladser ved dagligvareforretninger eller større butikscentre, er et emne, der er genstand for mange spørgsmål og ønsker om viden i forhold til myndighedernes muligheder for at påvirke indretningen.

Med baggrund i en ny udtalelse fra Vejdirektoratet om anvendelsen af færdselslovens § 97 og anden praksis på området vil indlægget handle om de muligheder, kommuner og politiet har for at påvirke eller stille krav til indretningen af private færdselsarealer til gavn for trafiksikkerhed og –afvikling.

Indlægsholdere: René Aggersbjerg (LE34) og Jan Hedal Kramme (Horsens Kommune)

Klimatilpasning og LAR – LAR-anlæg på offentlige veje – udfordringer og muligheder (Session D8 - Sal C)

Etablering af LAR-anlæg har fået stor interesse fra både kommuners og spildevandsselskabers side, da anlæggene både kan bidrage til klimasikring, ”den blå/grønne by” og trafiksikkerhed. Der opstår dog en række udfordringer i forbindelse med den juridiske sikring af anlæggene.

Indlægget vil fokusere på projekter fra Aarhus Vand med henblik på at få skabt fokus på de udfordringer og muligheder, der opleves med etablering og sikring af LAR-anlæg i offentlige veje.

Indlægsholder: Vibeke Stærdahl Nielsen (LE34)

LER 2.0 – hvad, hvorfor og hvordan? (Session B6 - Salon 28+29)

Derudover holder vores kollega i LE34 Forsyning & GIS, Merete Landberg Grandjean et relevant oplæg om de nye krav til opmåling og registrering af ledninger i vejarealer, der træder i kraft allerede næste år.

Oplægget fortæller kort og præcist om, hvad LER-loven betyder for arbejdet med ledninger i vejarealer. Der tages udgangspunkt i lovteksten til konkretisering af, hvad det betyder for manden i marken, og hvordan det påvirker de krav til dokumentation, der skal til for at opfylde LER-lovens krav.

Vi glæder os og håber, at vi ses til endnu et godt Vejforum d. 07. – 08. december på Hotel Nyborg Stand

Kontakt eksperterne

Gert M. Henningsen

Partner / Landinspektør / Forretningschef / Miljø, Plan & Jura
LE34 Odense

Jonathan Overgaard Markman

Landinspektør
LE34 Aalborg, LE34 Esbjerg

Kenneth Holme Poulsen

Landinspektør
LE34 Aarhus

René Aggersbjerg

Cand. jur.
LE34 København

Søren Henriksen

Landinspektør
LE34 Aalborg

Thomas Normann Asmussen

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Aarhus

Vibeke Stærdahl Nielsen

Landinspektør
LE34 København

Erik Jeppesen

Landinspektør / BA. Jur.
LE34 København

Martin Korgaard

Markedschef / Landinspektør
LE34 Aarhus

Daniel Lundeman Lind

Konsulent / cand.jur.
LE34 Aarhus, LE34 Odense