Vejudskillelse

Hvis står du overfor vejjuraens snørklede stier ved vejudskillelse, er vi mere end kompetente til at hjælpe dig godt på vej. LE34’s specialister har stor indsigt i Vejlovens kringlede stisystemer og står altid klar med kvalificeret rådgivning, der sparer dig for fordyrende omveje.

Få mere at vide

Ekspertrådgivning ved udskillelse af veje

I LE34 hjælper vi i dag 2/3 af Danmarks kommuner med blandt andet udskillelse af veje, afholdelse af vejsyn, gennemførelse af ekspropriationer, vurdering af erstatningsspørgsmål, udarbejdelse af udgiftsfordelinger og øvrig rådgivning og sagsbehandling relateret til vejlovgivningen.

Samtidig hjælper vi også private med vejjuridiske spørgsmål og projekter, og vi er altid lige i nærheden, hvis du får brug for os.

Bliv kontaktet af os

Gert Henningsen, forretningschef Ekspropriation og Jura, LE34

“Vi vil gerne dele vores viden med dig, fordi vi tror på, at jo mere man ved, jo bedre løsninger kan man skabe. Og gode løsninger er der også brug for, når det gælder vejområdet.”

  Professionel gennemførelse af vejudskillelse

  Vejjura er i form og størrelse omtrent ligeså omfattende, som landets vejnet. Med LE34’s eksperter i vejjura ved din side, vil du få overblik over relevante regler og love på området samt konkrete værktøjer til at afklare muligheder og begrænsninger, uanset om du skal foretage ændringer eller tilføjelser til landets vejnet. 

  Vores landinspektører gennemfører vejudskillelsen for dig, herunder varetagelse af kontrakt til grundejerne, afmærkning og opmåling af vejskel og den efterfølgende matrikulære berigtigelse. Med andre ord: De håndterer alt fra aftale til den endelige registrering af udskillelsen. 

    LE34 er med hele vejen

    LE34 Vejjura omfatter en gruppe kompetente landinspektører og jurister, der har specialiseret sig i den gældende lovgivning. Vi har bl.a. opnået vores viden gennem arbejde for offentlige forvaltninger i hele landet, i ekspropriationssager og som rådgiver ved alle typer af vejjuridiske spørgsmål. 

    Der kan nemlig gemme sig mange spørgsmål i vejjura, som vi kan give et klart svar på. F.eks. hvor detaljerede skal eller bør lokalplaner være, når det gælder fastlæggelse af vejen? Hvad skal man særligt være opmærksom på, når man anlægger veje i eller udenfor et lokalplanlagt område? Ja, med projekter følger mange spørgsmål – især når vejjuraen knytter sig til problemstillingen.

    Vejjura LE34
    LE34 rådgiver i vejjuridiske spørgsmål

    Tilmeld dig LE34's nyhedsbrev om vejjura

    I nyhedsbrevet deler vi – gratis – vores gode råd til tidens udfordringer i vejjura og fortæller, hvad du skal være særlig opmærksom på i forbindelse med de løbende ændringer af love og afgørelser på klagesager indenfor vejområdet.

    Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om året. Du kan til enhver tid framelde dig igen.

    Hvorfor vælge LE34 som rådgiver i vejjura?

    VI ER ALTD LIGE I NÆRHEDEN AF DIG

    Vi har 26 kontorer strategisk placeret i Norden og mindst 150 målehold i felten hver dag. Det sikrer, at vi er tæt på og har lokalt kendskab uanset opgavens størrelse og geografi.

    DE RIGTIGE EKSPERTER PÅ DIN SAG

    Vores størrelse og faglige bredde betyder, at du altid har de rigtige eksperter på din sag. Vi rådgiver dig om den bedste løsning og er med dig fra planlægning til færdigt projekt.

    KVALITET OG TRYGHED

    LE34 er som det første landinspektørfirma i Danmark ISO 9001:2015-certificeret. Det betyder, at vores arbejde altid lever op til de højeste kvalitets- og dokumentationskrav, så du kan sove roligt.