Skelforretning

En skelforretning er et formelt møde mellem dig og naboen, hvor en praktiserende landinspektør redegør for, hvor skellet ifølge de matrikulære dokumenter er placeret, og hvilke aktuelle forhold der påvirker skellets placering.

Få mere at vide

Professionel skelforretning

En skelforretning bliver afholdt, når parterne ikke selv kan nå til enighed om skellets placeringen, eller når en af dem anmoder en landinspektør om at gennemføre en skelforretning.

LE34 gennemfører skelforretninger i overensstemmelse med udstykningslovens §35, og skelforretningen følger en fast procedure. Når du beder LE34 om at gennemføre din skelforretning, får du sikkerhed for, at alt kommer til at gå efter bogen.

Bliv kontaktet af os

Skelforretning eller dialogkaffe?

Som landinspektører går vi ydmygt til opgaven med at gennemføre en skelforretning, fordi vi ved, at mindst en af parterne typisk har mange følelser involveret i sagen. Vores rolle er at være den uafhængige rådgiver, der bidrager til at fastlægge de faktuelle forhold og sikre, at gældende lovgivningen bliver fulgt.

Uanset, hvad uenigheden om skellet drejer sig om, er vores bedste råd, at du snakker med din nabo først og finder ud af om tingene kan aftales i al mindelighed. Nogle gange kan det ikke og så er en formel skelforretning et professionelt skridt at tage.

I andre sager er “naboen” en myndighed – for eksempel hvis det drejer sig om skel mod en offentlig vej. Her kan det være sværere at få en afgørelse ved hjælp af dialogkaffe – og en professionel skelforretning er vejen frem for et ordentligt sagsforløb for begge parter.

Skelforretning: En landinspektør kan redde de juridiske tråde ud, men du skal selv prioritere det gode naboskab henover skel.

Sådan foregår en skelforretning

Før:
Kun en beskikket landinspektør kan indkalde til en skelforretning på den ene eller begge parters vegne og sørger for, at parterne får besked med minimum 14 dages varsel i overensstemmelse med bekendtgørelsen om skelforretninger.

Som professionelt landinspektørfirma med stor erfaring indenfor skelforretninger anbefaler vi altid begge parter at få en advokat med på skelforretningen. Ofte omfatter retshjælpsdækningen – der er en del af husforsikringen – omkostninger ved skelforretninger, men i visse tilfælde kun hvis parten er repræsenteret ved en advokat; derfor er det en god idé at lade sig repræsentere af en advokat.

 

Under:
Landinspektøren er den uvildige fagperson og mediator på skelforretningen, som redegør for de matrikulære forhold jævnfør de tilgængelige matrikulære dokumenter og på baggrund af grundige forberedelser og analyser. Vi viser, hvor skellet er placeret i henhold til matriklens oplysninger om skellet.

Derefter forholder landinspektøren sig til de faktuelle forhold i marken og parternes udtalelser, dokumenter og billeder m.m. På den baggrund vurderer landinspektøren, hvorvidt skellet placering skal fastholdes iht. matriklens oplysninger, eller om der kan være tale om en hævdssituation.

Der er desuden taletid til alle i sagen – begge parter, deres advokater og eventuelt fremmødte vidner får alle lov til at komme med udtalelser.

Skelforretningen munder ud i, at landinspektøren fremsender en afgørelse til de involverede parter. 

 

Efter:
Afgørelsen bliver bindende enten ved, at parterne underskriver, eller ved at ingen kommer med indsigelser i løbet af otte uger efter afgørelsen. Derefter er den juridisk gyldige placering den, som fremgår af landinspektørens afgørelse.

I forlængelse af afgørelsen anbefaler vi, at det fastlagte skel bliver markeret med skelrør eller skelpæle, hvis de eksisterende rør og pæle ikke er dækkende for skellets placering.

Hvorfor vælge LE34 til din skelforretning?

Vi er altid lige i nærheden af dig

Vi har 26 kontorer strategisk placeret i Norden og mindst 150 målehold i felten hver dag. Det sikrer, at vi er tæt på og har lokalt kendskab uanset opgavens størrelse og geografi.

De rigtige eksperter på din sag

Vores størrelse og faglige bredde betyder, at du altid har de rigtige eksperter på din sag. Vi rådgiver dig om den bedste løsning og er med dig fra planlægning til færdigt projekt.

Kvalitet og tryghed

LE34 er som det første landinspektørfirma i Danmark ISO 9001:2015 certificeret. Det betyder, at vores arbejde altid lever op til de højeste kvalitets- og dokumentationskrav, så du kan sove roligt.