Miljøvurdering - visualisering af fremtidigt projekt

Miljøvurderingen (VVM) af et projekt skal blandt andet beskrive projektets placering og fysiske karakteristika. Derfor er en målfast visualisering uundværlig. Samtidig lægger visualiseringen fundamentet for en god borgerinddragelse i miljøvurderingsprocessen.

Få mere at vide

Visualiseringer gør det nemmere at forholde sig til projektet

LE34 er specialister i opmåling af eksisterende forhold og opbygning af præcise 3D-modeller. Resultatet er, at du får målfaste visualiseringer, som du kan stole på.

Vi udarbejder visualisering af det fremtidige projekt, som det vil tage sig ud fra en række forskellige steder i lokalområdet i nær-, mellem- og fjernzonen til projektet. Udvælgelsen sker i samarbejde med  kommunen, der har myndighedsansvaret for miljøkonsekvensvurderingen af det planlagte projekt.

For hvert punkt udarbejder vi forskellige fremtidige bebyggelsesscenarier, som visualiserer de forskellige projektscenarier, der er på bordet.

På den måde er visualiseringerne med til at gøre det nemmere for alle – borgere, bygherre og myndigheder – at forholde  hvordan de nye anlæg hver især vil fremstå og forandre landskabet.

Vi har erfaring med at udarbejde visualiseringer af mange forskellige typer anlæg – for eksempel vindmøller, havneudvidelse, industribygninger, boliger og energiprojekter.

Bliv kontaktet

Få miljøvurdering af høj faglig kvalitet og tryghed fra start til slut i processen

LE34 varetager hele forløbet med gennemførelse af miljøvurdering uanset om dit projekt først skal modnes med et plangrundlag eller projektet er klar til miljøkonsekvensvurderingen.

Vi er startet med os selv

67 % af vores biler erstattet med elbiler

I 2021 rullede den første leverance af LE34’s elbiler ud på vejene. Inden da havde vi investeret i ladeinfrastruktur på vores fire største kontorer. Bilerne udleder 0 g CO2/km, når strømforsyningen til bilerne kommer fra vedvarende energi, som den naturligvis gør i vores ladestandere. Det betyder, at vi i 2023 på blot tre år har reduceret vores årlige CO2-udledning med 203 tons.

Vi fortsætter udfasningen af fossile biler frem mod 2025, hvor vi skal køre 100 % på el.

Vi drifter 100 % på vedvarende energi

Med et stigende antal elbiler i daglig drift, et stigende antal virtuelle møder, digital korrespondance og servere har overgangen til strøm fra vedvarende energi været et vigtigt tiltag. 1. januar 2023 overgik vi til strøm fra Natur-Energi, hvilket betyder, at 100 % af den strøm, vi selv indkøber kommer fra VE-kilder, svarende til 90 % af vores samlede strømforbrug.

Vi har indgået aftaler med vores udlejere, så vi kan konvertere til grøn energi på de lokaliteter, hvor vi ikke selv indkøber strømmen. Det betyder, at vi fra sommeren 2023 drifter 100 % på vedvarende energi.

Bæredygtighedsrapportering fra 2023

Fra 2024 træder nye krav om bæredygtighedsrapportering i kraft for virksomheder af vores størrelse. Den nye ESG-lovgivning er en del af EU-Kommissionens handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst, som skal bidrage til, at EU bliver det første kontinent, som når målene i Parisaftalen. I 2022 startede vi en proces om LE34’s bæredygtige omstilling inden for miljø, sociale forhold og selskabsledelse og har engageret en ekstern rådgiver med mere end 20 års erfaring fra DI for at sikre, at vi griber det rigtigt an.

Det betyder, at vi allerede fra 2023 kommer til at aflægge rapport om, hvilke negative og positive effekter vores aktiviteter har på samfundet, den bæredygtige udvikling og klimaet.