Vandpartner finalist til procesprisen

Forsyningssamarbejdet Vandpartner, som LE34 er en del af, er udvalgt til at være blandt de tre finalister til Procesprisen. En pris, der honorerer innovation, der optimerer byggeprocesser.

LE34 VISER VEJEN

Forsyningssamarbejdet Vandpartner, som LE34 er en del af, er udvalgt til at være blandt de tre finalister til Procesprisen

Prisen fremhæver de projekter eller samarbejder i byggebranchen, som på forskellig vis bidrager til at optimere byggeprocessen til gavn for både tidsplan, arbejdsglæde og sikkerhed på pladserne samt økonomi. Vinderen kåres den 9. november.

Se artiklen i Licitationen.

Vandpartner’s nominering bunder i en nytænkende og resultatorienteret partnerskabsmodel udviklet af Aarhus Vand, som skaber større værdi og udvikler stærkere løsninger end ved traditionelt bygge- og anlægsarbejde. Et godt eksempel på det innovative samarbejde, er at LE34 i samarbejde med Aarhus Vand har benyttet droner til at opsamle komplet data i en punktsky over et stort byudviklingsområde i Lisbjerg som forberedelse til ny landskabspark, der kan håndtere store mængder regnvand.

3D model af Lisbjerg

Vand og håndtering af regnvand og overfladevand er en særlig udfordring i Lisbjerg. Dels på grund af højdeforskelle i landskabet, dels på grund af de store mængder vand, der skal håndteres.

Frem for at lede regnvandet bort i rør under jorden har man valgt, at vandet i stedet skal skabe nye vandløb og søer over jorden. På den måde får beboerne i den nye bydel et grønt frirum med natur, vand og dyreliv lige uden for deres dør.

”Aarhus Vand spiller med i tilblivelsen af den nye bydel nord for Aarhus – Lisbjergbakke, og derfor har det for Aarhus Vand været nødvendigt at få et overblik over højdeforskelle i landskabet, således at vi kan planlægge regnvandets vej gennem den nye bydel via løsninger i terræn, samt kunne dokumentere udført anlæg. Derfor kontaktede vi LE34 og i tæt samarbejde med dem, fandt vi frem til en måde at indsamle den nødvendige viden. Det foregik ved at LE34´s dronepiloter overfløj området med drone og skabte en digital landskabsmodel, som vores medarbejdere og samarbejdspartner kunne projektere håndteringen af overfladevand ud fra,” Kim Baltzer Kallestrup, Aarhus Vand.

Projektet er bare ét eksempel på vores gode samarbejde i Vandpartner om at udvikle innovative metoder og teknologier. Inden længe kan vi løfte sløret for et banebrydende nyt projekt, hvis lige ikke er set før. Så glæd jer.

Få mere at vide

Kontakt os

Kontakt forretningschef, Torbjørn Mandahl Pedersen,
hvis du er interesseret i at høre mere.

Torbjørn Mandahl Pedersen
Landinspektør og partner
Forretningschef, LE34 Forsyning
+45 2688 3808
tmp@le34.dk

Send mail til Torbjørn Mandahl Pedersen