Pressekontakt

Har du brug for baggrundsviden eller en specialist, der kan perspektivere en faglig problemstilling, så tag fat på os.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Fordi vores virke som landinspektørfirma er flettet sammen med landskabets og samfundets udvikling, har vi en stor specialistviden og indsigt, som vi gerne stiller til rådighed. For eksempel indsigt i grænsefladen mellem etablering af solceller, vindmøller med mere i den grønne omstilling og den frie ejendomsret, når der skal findes plads til de nye anlæg.

Eksempler på andre temaer, vi har stor viden om:

Jura
Ejendomsret, ekspropriation, frivillige aftaler, erstatningsberegning og voldgiftssager. Vejjura, forsyningsjura og ledningsjura.

Klima
Danmark mangler plads, multifunktionel arealanvendelse, proces for etablering af solceller og vindmøller, kystbeskyttelse udtagning af lavbundsjorde, LAR-anlæg og beskyttelse af grundvand/sikring af drikkevand.

Borgeren 
BBR, skel, skelforretning, hævd, privatretslige servitutter, pant, naboskab, opmåling og afsætning af huse og tilbygninger.

Pressekontakt

Mette Klein

HR- og kommunikationschef
LE34 København

Thea Jessen Kristensen

Journalist
LE34 København

Pressebilleder

Billederne kan frit benyttes ved redaktionel omtale af LE34’s projekter med krediteringen “Fotograf: LE34 A/S”.

Ejendomsudvikling og nye bydele.

Download foto

Indflydelse og medbestemmelse uden højtideligt hierarki.

Download foto

Vi er på forkant: innovativ scanning med NavVis.

Download foto

Droner kortlægger terræn og dræn

Download foto

Lighthouse på Aarhus Ø.

Download foto

Lighthouse på Aarhus Ø – afsætning med 3D (IFC-filer).

Download foto

Lighthouse Ø – inklometer aflæses.

Download foto

Lighthouse Ø – samarbejde og sparring.

Download foto

Nordhavnstunnellen.

Download foto

Metro Cityringen – teknisk og juridisk fundament.

Download foto

Rådgivning om areal og rettigheder.

Download foto

Skovtårnet – Sjællands højeste punkt.

Download foto

LE34 opererer til land, til vands og i luften.

Download foto

Undervandsrobotten Sentinus i aktion på Ertholmene.

Download foto

Specialister i offshore-data om havne og havbund.

Download foto

LE34’s specialbyggede opmålingsfarttøj, NaviData.

Download foto

Letbanen og Aarhus Ø.

Download foto

Viserpinde er et af vores daglige arbejdsredskaber.

Download foto

Opmåling af ledningsgrav med appen SmartSurvey.

Download foto

Vi har mere end 100 målehold i marken hver dag.

Download foto

Mobil mapping af veje og cykelstier.

Download foto

Metroen forbinder byen.

Download foto

As built-dokumentation af metrostationerne.

Download foto

Monitorering af Storebæltbroen.

Download foto

Konge-egen set med LE34’s drone.

Download foto

Vi går ikke ned på udstyr.

Download foto

Afsætning til byggeri.

Download foto

Mere end 67% af vores biler kører på el. Målet er 100%.

Download foto

Læs til kort- og landmålingstekniker.

Download foto

Læs til landinspektør på Aalborg Universitet.

Download foto

Vores administrerende direktør Kenneth Norre.

Download foto

Kenneth Norre, adm. dir. i samtale med vores bestyrelsesformand Ulrik Ahrndt Jensen (th).

Download foto

Logo med VISER VEJEN.

Download foto

Logo med LANDINSPEKTØRFIRMAET

Download foto

Svensk logo VISAR VÄGEN

Download foto

Engelsk logo SURVEYING CONSULTANCY

Download foto

Se vores pressemeddelelser

Klik og få adgang til vores udsendte pressemeddelelser. Hvis du ønsker at modtage pressemeddelelserne i din indbakke, så send en mail til tjk@le34.dk.