Vellykket premiere på LE34´s vejfaglige netværk

Vejfaglige netværk er et forum, hvor vejfolk kan møde kolleger fra andre kommuner, udveksle erfaringer og høre om den nyeste udvikling på det vejjuridiske og ekspropriationsretlige område. Denne uge blev netværket indviet i Ballerup og Fredericia.

LE34 VISER VEJEN

Stor entusiasme til netværksdage

Tirsdag den 6. marts afholdtes netværksmøde i Ballerup for kommuner øst for Storebælt og onsdag den 7. marts var der møde i Fredericia for kommunerne vest for Storebælt.

Dagene indledtes med et fagligt indlæg af René Aggersbjerg fra LE34, hvor han blandt andet fortalte om indholdet af det nye lovforslag med ændringer af vejlovene, der er på vej. I indlægget kom René ind på ændringer både vedrørende vejloven og privatvejsloven med nedslag i de konkrete forslag. Blandt andet blev afviklingen af vejbidragsreglerne og de nye regler for nedklassificering gennemgået.

Næste punkt på programmet var diskussion i plenum, hvor emner, som deltagerne selv havde foreslået til mødet, blev drøftet.

På tirsdagens møde i Ballerup blev blandt andet følgende emner livligt debatteret: Undersøgelsesprincippet, retablering efter ledningsarbejder samt håndtering af afvanding i lyset af klimaforandringerne.

Dagen efter, i Fredericia, var der også stor diskussionslyst. Her var nogle af temaerne for debatten erstatninger ved ekspropriation, brug af vejlovgivningen i forhold til realisering af lokalplaner, vedligeholdelse af private fællesveje med blandet trafik, offentligretlige tilladelser og udfordringer med langtidsparkerede lastbiler på offentlig vej.

Deltagerne i netværket deltog med stor entusiasme – og der var masser af faglig ping-pong imellem kommunerne, hvor erfaringer fra hverdagen deltes i netværket. Dagene efterlod os med et overordnet indtryk af, at deltagerne var glade for diskussionerne, fik megen ny viden med hjem, og at der i det hele var en rigtig god stemning.

Vi glæder os allerede til næste runde netværksmøder, som vi holder i oktober.

Hvis du ikke allerede er tilmeldt netværket, kan du stadig være med. Deltagelse koster 1.000 kr. pr. deltager pr. år.

Få mere at vide

Kontakt os

Kontakt forretningschef for LE34 Ekspropriation og Jura,
Gert M. Henningsen, hvis du er interesseret i at høre mere.

Gert M. Henningsen
Forretningschef
+45 3163 9260
gmh@le34.dk

Send mail til Gert Henningsen