Nye veje kursus

LE34 afholder kurser og seminarer for medarbejdere i kommunerne. Med afsæt i vores ekspertviden indenfor en række forskellige faggrene giver det os mulighed for at afholde tværfaglige kurser med deltagelse af flere faggrupper.

LE34 viser vejen

Tværfaglig kursusdag om vejjura og planlægning

LE34 afholder kurser med fokus på vejjura og planlægning og de problemstillinger, der knytter sig hertil. Kurserne bliver tilrettelagt specifikt ud fra kommunens aktuelle behov.

Hvor detaljerede skal eller bør lokalplaner være, når det gælder fastlæggelse af vejen? Hvad skal man særligt være opmærksom på, når man anlægger veje i eller udenfor et lokalplanlagt område? Hvornår kræver et anlæg dispensation fra lokalplanen – og kan man i givet fald dispensere? Dette og mange andre spørgsmål er dagligdag for mange medarbejdere i kommunens planafdeling og vej- og trafikafdeling.

Vores specialister giver jer et bredt og aktuelt overblik over den gældende vejlovgivning gennem oplæg og debat om udvalgte emner, såsom vejloven, privatvejsloven og færdselsloven, ligesom vejrelaterede emner inden for planlovens område.

Tilmeld dig

Få mere at vide

Kontakt os

Kontakt ekspert i planlægning Bente Lindstrøm,
hvis du er interesseret i at høre mere.

Bente Lindstrøm
Planlægger og landinspektør
+45 4119 6904

Send mail til Bente Lindstrøm