LE34 på MIPIM 2024 i Cannes

MIPIM er årets største ejendomskonference, hvor professionelle fra alle sektorer i den internationale ejendomsbranche udveksler ny viden om ejendomsudvikling. LE34 deltager hvert år som eksperter i byudvikling, planlægning og ejendomsdannelse og deler i år en innovativ digital løsning med adgang til alle ejendomsdata fra egen IT-virksomhed, IT34: MyProperty.

LE34 VISER VEJEN

Byudvikling, planlægning og ejendomsdannelse. Ekspropriationer, udstykninger og tinglysninger. LE34 rådgiver om udvikling af ejendomme – både i forbindelse med renovering af eksisterende bygninger og ved udstykning og bebyggelse af nye boligområder. 

MyProperty - alle ejendomsoplysninger i ét klik

LE34 lancerer en ny ejendomsportal skræddersyet til dig, hvor du kan tilgå et bredt udvalg af registerdata som BBR, ESR, CVR, plandata og tingbogsdata. Samtidig kan du på kort se alle de arealbindinger, der måtte være for et givet areal. Løsningen giver hurtig adgang til præcise data i et dynamisk øjebliksbillede, der kan ”fastfryses” i en PDF-version efter behov. Du kan selv tilpasse, hvilke oplysninger, der skal medtages i portalen så det kun er de oplysninger der er relevante for dig der vises. I kortløsningen kan egne interesseområder indtegnes og disse kan vedligeholdes med egne noter og en række brugertilpassede statusfelter.

MyProperty er udviklet af vores digitale tviling, IT34, og virker sømløst på tværs af PC, Mac, Tablets og mobiltelefoner, så du kan tilgå data, hvor og hvornår du har behov for dem. Er du ude i ”felten”, vil portalen via din tablet eller mobiltelefons GPS kunne vise oplysninger om den aktuelle ejendom, du befinder dig ved.

Overblik med Digital Tvilling

Med en Digital Tvilling er alle oplysninger om din ejendom tilgængelige direkte fra skærmen - også de skjulte som ledninger, rørføring og installationer.

Overblik med Digital Tvilling

Med en Digital Tvilling er alle oplysninger om din ejendom tilgængelige direkte fra skærmen - også de skjulte som ledninger, rørføring og installationer.

Digital Tvilling - virkeligheden 1:1

Med LE34’s avancerede opmålingsteknologier kan vi skabe en Digital Tvilling, som giver helt nye muligheder for at planlægge og afprøve arbejde på din ejendom direkte fra kontoret. Det sparer tid, forhindrer fejl og sikrer kendskab til det, som er skjult bag væggene. 

I mange af byggeriets faser arbejder arkitekt, landskab, entreprenør, landinspektør og bygherre i en 3D-verden, hvor byggeriet visualiseres og konkretiseres. Det giver stor værdi, at byggeriet er tilgængeligt i en gennemarbejdet 3D-model, da fejl og udfordringer opdages tidligere i projektet.

I mange byggerier ender 3D-modellen sit aktive liv sammen med slutregningen fra entreprenøren til bygherre, men for få midler kan den digitale 3D-model opdateres med informationer om, hvordan projektet er udført i virkeligheden, og dermed give stor værdi i bygningens levetid. Dette kaldes en Digital Tvilling – og er en model for de faktuelle as-built forhold, som kan benyttes til Facility Management, senere tilbygninger, reparationer og administration af arealer.

Mød eksperterne

Henrik Kjær

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 København

Jon Vestergaard Jacobsen

Partner / Landinspektør
LE34 København

Lars Vognsen Christensen

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 København

Peter Nielsen

Partner / Landinspektør
LE34 Aarhus

Stefan Overby

Partner / Landinspektør
LE34 Aalborg

Torben Thisted

Landinspektør / Markedschef
LE34 Odense

Rune Wøhlk

Partner / Landinspektør
LE34 København

Anders Ebsen Jellesen

Landinspektør
LE34 Aalborg

Anders Nygaard Møller

Partner / Landinspektør / Forretningschef / Teknisk måling
LE34 København