LE34 udvider partnerkredsen med tre nye partnere

LE34, Danmarks største landinspektørvirksomhed, forstærker partnerkredsen med optagelsen af tre ledende medarbejdere.

Med udnævnelsen af tre nye partnere styrkes virksomhedens partnerkreds. De skal fremover være med til at sætte standarden i LE34 gennem en høj faglighed og en stærk forretningsforståelse.

Administrerende direktør, Kenneth Norre, 51, er uddannet cand.merc. og blev ansat i 2011 i det daværende Landmålergården som administrerende direktør efter at have varetaget ledende stillinger i it, servicebranchen og i revisionsverdenen. Da Landmålergården i 2014 fusionerede med to andre landinspektørvirksomheder og blev til LE34, overtog Kenneth Norre rollen som administrerende direktør for den samlede organisation. Som administrerende direktør har Kenneth Norre haft en central rolle for det strategiske arbejde med at udvikle LE34 – med fokus på vækst, innovation og organisation.

Forretningschef, Gert M. Henningsen, 51, er uddannet landinspektør og ansat som forretningschef for fagområdet Ekspropriation & Jura på tværs af LE34’s mange lokale kontorer i landet. Gert har været ansat i LE34 siden 2007 og er ansvarlig for al rådgivning på areal- og rettighedsområdet, der udgår fra LE34, herunder jordfordelinger, rådgivning af kommuner, forsyninger og bygherrer ved store infrastrukturprojekter.

Afdelingsleder i Frederikshavn og Skagen, Anders Brønnum, 53, er uddannet landinspektør og har siden 2006 varetaget rollen som Vendsyssels lokale landinspektør. Anders Brønnum og hans medarbejdere løser traditionelle landinspektøropgaver for en lang række kunder fordelt blandt private borgere, det lokale erhvervsliv, landbruget, forsyningsselskaberne og kommunerne.

 

 

Kenneth Norre

Administrerende direktør i LE34, Kenneth Norre.

Kontakt Kenneth

Anders Brønnum

Afdelingsleder for LE34´s kontorer i Frederikshavn og Skagen, Anders Brønnum.

Kontakt Anders Brønnum

Gert M. Henningsen

Forretningschef for Ekspropriation & Jura, Gert M. Henningsen.

Kontakt Gert M. Henningsen