Byggnadsskanning

Även när det gäller skanning av byggnader arbetar vi på LE34 med de senaste och mest avancerade teknikerna. Det gör det möjligt att skalanpassa och anpassa uppgiften på noggrannhets- och detaljnivå. Det innebär att vi skannar och producerar exakt de 3D-modeller ditt projekt kräver.

Vill du veta mer

Byggnadsskanning är idéutveckling och översikt i 3D

Byggnadsskanning ger ett gediget dataunderlag för att utforma och utveckla idéer. Och det sparar både tid och pengar, eftersom vi kan testa om idéerna fungerar i en verklighetstrogen BIM-modell (Building Information Modeling). Det minimerar risken för misstag längs vägen och det blir rätt från början.

Samtidigt ser BIM-modellen till att alla parter som deltar i själva renoveringsarbetet har tillgång till alla nödvändiga uppgifter och detaljer för att kunna genomföra arbetet korrekt.

Kontakta oss om byggnadsskanning

SLAM revolutionerar 3D-skanning inomhus

SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) är en avancerad 3D-laserskanningsteknik som samlar in och utför den första efterbehandlingen av data simultant.

Jämfört med traditionell skanning samlar SLAM in data på halva tiden. Traditionell stationär skanning är dock fortfarande den mest exakta skanningsmetoden. Det handlar om att mäta och väga förutsättningarna och vilken skanning de kräver i förhållande till dina behov. LE34 bistår dig hela vägen.

BIM gör det enkelt att planera det komplexa

Med en avancerad BIM-modell blir det enkelt att planera det komplexa. Våra laserskanningstekniker är de mest effektiva på marknaden, och våra experter omvandlar data från skanning till en BIM-modell med exakt de detaljer och uppgifter som behövs i varje enskilt fall.

En kombination av flera olika tekniker

Det är sällan möjligt att skanna en tom byggnad. Det kan vara viktigt att annat arbete som pågår i byggnaden inte behöver stanna av när en laserskanning ska genomföras.

Och det är här som vikten av rätt utrustning kommer in i bilden. Och med den senaste skanningsutrustningen till hands är LE34 redo att utföra flexibel och kvalitativ skanning av byggnader på otroligt kort tid. Det är en teknik som ger dig en fullständig och exakt bild av dina anläggningar, så du kan hantera underhåll och renovering effektivt och direkt från skärmen.

Beroende på omständigheterna och exakt vilken typ av resultatbild ditt projekt har behov av, kan vi vägleda dig till rätt val av skanning. Vanligtvis rekommenderar vi en kombination av flera tekniker – speciellt när skanningen av en byggnad ska göras både inomhus och utomhus.

Rasmus Gregersen, lantmätare och partner, LE34:

”Innan vi sätter i gång med att skanna en byggnad och skapa en BIM-modell, går vi igenom med kunden vad exakt det är de behöver: Vilka uppgifter ska inkluderas i den färdiga BIM-modellen och hur detaljerad ska modellen vara? Allt är möjligt när den grundläggande mätningen av byggnaden är så pass detaljerad som den är.”

Läs mer om BIM här

Varför ska du välja LE34 för din byggnadsskanning?

KVALITET OCH TRYGGHET

LE34 har som det första företaget inom lantmäteri och markanvändning i Danmark blivit ISO 9001:2015-certifierat. Det innebär att vårt arbete alltid lever upp till högsta krav på kvalitet och dokumentation, så att du kan känna dig trygg.

VI ÄR FÖRST MED NYA METODER

Vår storlek och professionella bredd gör att vi har resurser att utveckla nya tekniker. Det möjliggör flera lösningar och synvinklar som kan skräddarsys exakt för ditt projekt.

VI FINNS ALLTID I ETT OMRÅDE NÄRA DIG

Vi har 26 kontor på strategiska platser i Norden och minst 150 mätkonsulter ute på fältet varje dag. Detta borgar för att vi finns i närheten och har lokalkännedom oavsett uppdragets storlek och geografi.