LE34 Viborg

Kontakta

Viborg är Mittjyllands motor. Med sina sjöar, sin natur, domkyrkan, idrottsanläggningar, utbildningsinstitutioner, sjukhus, regionkontor, kulturliv och mycket mer, är Viborg symbolen för en särskild stolthet. En lokal identitet som vi som stadens företag inom lantmäteri och markanvändning har varit med att utveckla under 150 år.

Fabrikvej 15, 8800 Viborg

viborg@le34.dk Tel. +45 8662 6188

LE34 visar vägen
Mätningsingenjör mätkonsult LE34

I ett område nära dig

LE34 Viborg har över 150 års historia som företag inom lantmäteri och markanvändning i Viborg. Med vår mångåriga lokala förankring, våra kompetenta medarbetare och LE34:s organisation, kan vi se till att ha den bästa rådgivningen och problemlösningen.

Vi har många års erfarenhet av traditionella lantmäteritjänster, som rådgivning om markgränser och egendomar, markregistreringar, utarbetande av projekteringsunderlag och detaljplaner samt markägarförhandlingar, som är gynnsamma för både offentliga och privata kunder, plus att vi löser en lång rad rådgivnings- och mätuppdrag för bland annat byggbranschen, jordbruket, allmännyttan och offentliga myndigheter.

Vad kan vi hjälpa till med?

Ledningsregistrering, avstyckning, inmätning av andelsfastigheter, utredning av servitut, utsättning för projekt, inmätning av bostadsytor och utarbetande av hyresplaner är ytterligare exempel på olika typer av uppgifter som vi löser. 

Vår personalstyrka med kompetenta och erfarna medarbetare har alltid LE34:s organisation i ryggen, och du får därmed tillgång till den bästa rådgivningen och problemlösningen. Du är välkommen att ringa eller besöka oss för ett till intet förpliktande samtal om ditt projekt.

Sune Iversen, avdelningschef och partner

”Om du vill realisera dina byggprojekt utan obehagliga överraskningar, kontakta LE34 Viborg tidigt i processen. Vår mångåriga erfarenhet av byggprojekt och fastighetsutveckling innebär att vi kan bistå med helhetsrådgivning eller samordnare. Du erbjuds en punktlig och effektiv lösning på de utmaningar som kan uppstå under projektet.”

LE34 Viborg har för NaturErhvervstyrelsen (det danska jordbruksverket) registrerat markfördelningen för våtmarksprojektet Skals Å

Våtmarken omfattar 245 hektar, varav huvuddelen avvattnades via en stor pumpstation av ett pumplag som bildades omkring 1941. Projektområdet var före markfördelningen fördelat på ca 50 markägare. Antalet har nu minskat till mindre än hälften. LE34 har ansvarat för märkning och inmätning av nya markgränser, arealregister, ärendehandläggning, servitutsinskrivningar och samfällighetsregistrering.

mätningsingenjör mätkonsult LE34
mätningsingenjör mätkonsult LE34

LE34 Viborg har för NaturErhvervstyrelsen (det danska jordbruksverket) registrerat markfördelningen för våtmarksprojektet Skals Å

Våtmarken omfattar 245 hektar, varav huvuddelen avvattnades via en stor pumpstation av ett pumplag som bildades omkring 1941. Projektområdet var före markfördelningen fördelat på ca 50 markägare. Antalet har nu minskat till mindre än hälften. LE34 har ansvarat för märkning och inmätning av nya markgränser, arealregister, ärendehandläggning, servitutsinskrivningar och samfällighetsregistrering.

Drönarmätning för små och stora projekt

LE34 använder sig varje dag av drönare för små och stora projekt, där processorienterad rådgivning, innovativa drönarmätningar och smarta digitala verktyg besparar kunderna såväl tid som pengar och krångel.

Idag har tekniken utvecklats på en nivå som garanterar mycket hög kvalitet, noggrannhet och upplösning, och drönarna har så många fördelar att de på ett naturligt sätt kan användas för helt vanliga, dagliga mätuppdrag.

Det är ofta mycket lättare att filma med drönare än att mäta efter manuellt utvalda punkter. Man är säker på att få allt uppmätt, och i ett stadsområde kan man ofta få ut samma kunskap med några minuters drönarflygning som efter en hel dags manuell mätning.

Baserat på bilderna skapar vi en tredimensionell modell med många miljoner datapunkter – och i den kan man mäta allt.

Det gör våra kunders vardag enklare och skapar samtidigt nya möjligheter för effektivare projekt, där resurserna utnyttjas bättre.

Sune Iversen, avdelningschef och partner

”Vi tillhandahåller korrekt rådgivning och skräddarsydd information, som ger full överblick över projektet. Vi utför bland annat inmätning av projektområdet, inhämtar information om juridiska band i samband med rörledningar och servitut, klargör planeringsfrågor och dokumenterar den insamlade kunskapen.”

Möt LE34 Viborg

Allan Tornbjerg Jensen
Allan Tornbjerg Jensen
Mätningsbiträde
LE34 Viborg
Annette Clemmensen
Annette Clemmensen
Sekreterare
LE34 Viborg
Bjørn Clemmensen
Bjørn Clemmensen
Mätningstekniker
LE34 Viborg
Frank Winther Jensen
Frank Winther Jensen
Mätningstekniker
LE34 Viborg
Harry Krogh Sørensen
Harry Krogh Sørensen
Mätningstekniker
LE34 Silkeborg, LE34 Viborg
Jakob Krogh Ørtved
Jakob Krogh Ørtved
Mätningsingenjör
LE34 Viborg
Kenneth Mortensen
Kenneth Mortensen
Mätningsingenjör
LE34 Viborg
Laila Rasmussen
Laila Rasmussen
Teknisk assistent
LE34 Viborg
Lasse Solvang Jensen
Lasse Solvang Jensen
Mätningstekniker
LE34 Viborg
Margit Salling
Margit Salling
Teknisk assistent
LE34 Viborg
Marianne Rydahl Svendsen
Marianne Rydahl Svendsen
GIS-konsult
LE34 Viborg
Marika Ernø Bognar
Marika Ernø Bognar
GIS-konsult
LE34 Viborg
Mark Bødker Andersen
Mark Bødker Andersen
Mätningsingenjör
LE34 Viborg
Martin Spolum Lajer
Martin Spolum Lajer
Mätningstekniker
LE34 Viborg
Peter Brøndum Christensen
Peter Brøndum Christensen
Mätningsingenjör
LE34 Viborg
Simon Wiklund Navntoft Noe
Simon Wiklund Navntoft Noe
Mätningstekniker
LE34 Viborg, LE34 Lemvig, LE34 Thisted
Sune Iversen
Sune Iversen
Avdelningschef / Partner / Mätningsingenjör
LE34 Viborg
Tage Landgrebe-Nielsen
Tage Landgrebe-Nielsen
Mätningsingenjör
LE34 Viborg
Vagn Gade Hyldgaard
Vagn Gade Hyldgaard
Mätningsingenjör
LE34 Viborg