LE34 Viborg

Kontakt

Viborg er et kraftcenter i Midtjylland. Med søer, natur, domkirke, idrætsfaciliteter, uddannelsesinstitutioner, sygehus, regionskontor, kulturliv og meget mere er Viborg indbegrebet af en særlig stolthed. En lokal identitet, vi som byens landinspektørfirma gennem 150 år, har været med til at udvikle.

Fabrikvej 15, 8800 Viborg

viborg@le34.dk Tlf. +45 8662 6188

LE34 viser vejen
LE34 Viborg landinspektør

Lige i nærheden af dig

LE34 Viborg har over 150 års historie som landinspektørfirma i Viborg. Med vores mangeårige, lokale forankring, vores stab af kompetente medarbejdere og LE34’s organisation sikrer vi den bedste rådgivning og opgaveløsning. 

Vi har mange års erfaring med traditionelle landinspektørydelser, såsom skel- og ejendomsrådgivning, tinglysning, udarbejdelse af projektgrundlag og lokalplaner samt lodsejerforhandlinger, der vil komme til gavn for både offentlige og private kunder, og vi løser en lang række rådgivnings- og opmålingsopgaver for blandt andre byggebranchen, landbruget, forsyningssektoren og offentlige myndigheder.

Hvad kan vi hjælpe med?

Ledningsregistrering, udstykning, opmåling af ejerlejligheder, undersøgelse af servitutter, afsætning af projekter, opmåling af huslejearealer og udarbejdelse af lejemålsplaner er yderligere eksempler på opgavetyper, vi løser. 

Vores stab af kompetente og erfarne medarbejder har altid LE34´s organisation i ryggen, dermed får du adgang til den bedste rådgivning og opgaveløsning. Du er velkommen til at ringe eller besøge os for en uforpligtende samtale om dit projekt.

Sune Iversen, afdelingsleder og partner

“Ønsker du at realisere dit byggeprojekt uden grimme overraskelser, så kontakt LE34 Viborg tidligt i processen. Vores mangeårige erfaring med byggeprojekter og ejendomsudvikling gør, at vi kan fungere som totalrådgiver eller bistå som tovholder for byggeherren. Med vores bistand sikres rettidig og effektiv løsning af de udfordringer, der måtte opstå undervejs i projektet.

LE34 Viborg har for NaturErhvervstyrelsen udført berigtigelse af jordfordeling for Skals Å vådområdeprojekt

Vådområdet omfatter 245 ha, hvoraf størsteparten blev afvandet gennem en stor pumpestation i et pumpelag, der blev etableret ca. 1941. Projektområdet var før jordfordelingen fordelt på ca. 50 lodsejere. Antallet er nu reduceret til under det halve. LE34 har stået for afmærkning og opmåling af nye skel, arealfortegnelse, sagsudarbejdelse, servituterklæringer og tinglysning af samhørighedsdeklarationer.

LE34 Viborg har for NaturErhvervstyrelsen udført berigtigelse af jordfordeling for Skals Å vådområdeprojekt

Vådområdet omfatter 245 ha, hvoraf størsteparten blev afvandet gennem en stor pumpestation i et pumpelag, der blev etableret ca. 1941. Projektområdet var før jordfordelingen fordelt på ca. 50 lodsejere. Antallet er nu reduceret til under det halve. LE34 har stået for afmærkning og opmåling af nye skel, arealfortegnelse, sagsudarbejdelse, servituterklæringer og tinglysning af samhørighedsdeklarationer.

Droneopmåling til små og store projekter

LE34 er hver dag med til bruge droner til små og store projekter, hvor processorienteret rådgivning, nyskabende droneopmålinger og smarte digitale værktøjer sparer vores kunder for både tid, penge og besvær.

Teknologien er i dag udviklet på et niveau, der sikrer meget høj kvalitet, nøjagtighed og opløsning, og dronerne har så mange fordele, at de naturligt kan indgå i helt almindelige, daglige landmålingsopgaver.

Ofte er det meget nemmere at filme med droner end at måle efter manuelt udvalgte punkter. Man er sikker på at få alt opmålt, og i et byområde kan man tit få den samme viden ud af få minutters droneflyvning som en dags manuel opmåling.

Ud fra billederne danner vi en tredimensionel model med mange millioner datapunkter – og i den kan man opmåle alt.

Det gør både vores kunders dagligdag nemmere og skaber nye muligheder for mere effektive projekter, hvor ressourcerne udnyttes bedre.

Sune Iversen, afdelingsleder og partner

“Vi leverer præcis rådgivning og skræddersyet information, der giver det fulde overblik over projektet. Vi foretager blandt andet opmåling af projektområdet, indhenter oplysninger om retlige bindinger i forbindelse med ledninger og servitutter, afklarer planlægningsforhold og dokumenterer den indsamlede viden.”

Mød LE34 Viborg

Allan Tornbjerg Jensen
Allan Tornbjerg Jensen
Målemedhjælper
LE34 Viborg
Annette Clemmensen
Annette Clemmensen
Sekretær
LE34 Viborg
Bjørn Clemmensen
Bjørn Clemmensen
Kort- og landmålingstekniker
LE34 Viborg
Frank Winther Jensen
Frank Winther Jensen
Kort- og landmålingstekniker
LE34 Viborg
Harry Krogh Sørensen
Harry Krogh Sørensen
Kort- og landmålingstekniker
LE34 Silkeborg, LE34 Viborg
Jakob Krogh Ørtved
Jakob Krogh Ørtved
Landinspektør
LE34 Viborg
Kenneth Mortensen
Kenneth Mortensen
Landinspektør
LE34 Viborg
Laila Rasmussen
Laila Rasmussen
Teknisk assistent
LE34 Viborg
Lasse Solvang Jensen
Lasse Solvang Jensen
Kort- og landmålingstekniker
LE34 Viborg
Margit Salling
Margit Salling
Teknisk assistent
LE34 Viborg
Marianne Rydahl Svendsen
Marianne Rydahl Svendsen
GIS-konsulent
LE34 Viborg
Marika Ernø Bognar
Marika Ernø Bognar
GIS-konsulent
LE34 Viborg
Mark Bødker Andersen
Mark Bødker Andersen
Landinspektør
LE34 Viborg
Martin Spolum Lajer
Martin Spolum Lajer
Kort- og landmålingstekniker
LE34 Viborg
Peter Brøndum Christensen
Peter Brøndum Christensen
Landinspektør
LE34 Viborg
Simon Wiklund Navntoft Noe
Simon Wiklund Navntoft Noe
Kort- og landmålingstekniker
LE34 Viborg, LE34 Lemvig, LE34 Thisted
Sune Iversen
Sune Iversen
Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Viborg
Tage Landgrebe-Nielsen
Tage Landgrebe-Nielsen
Landinspektør
LE34 Viborg
Vagn Gade Hyldgaard
Vagn Gade Hyldgaard
Landinspektør
LE34 Viborg