Terrängmodell

En terrängmodell med hög precision är oumbärlig i samband med projektering av anläggningar och bostäder.

Vill du veta mer

Terrænmodel

Terrängmodellen visar vägen till genomtänkt projektering

Med LE34:s professionella drönare samlar vi in data med stor precision. Fördelen med att använda drönare för en terrängmodell är att du inte bara får ett uppdaterat ortofoto, utan att du även kan fastställa höjdkurvor och definiera punkter på projektområdet med en noggrannhet på ner till 3 cm.

Därmed får du ett bra underlag för ditt projekt, där du kan fortsätta att göra mätningar och planera det fortsatta arbetet. Du kan testa olika scenarier i en digital version av verkligheten. Det sparar tid och minimerar risken för fel i projekteringsfasen.

Skriv till oss om du vill veta mer

Varför ska du välja LE34 för din terrängmodell?

Vi finns alltid i ett område nära dig

Vi har 26 kontor på strategiska platser i Norden och minst 150 mätkonsulter ute på fältet varje dag. Detta borgar för att vi finns i närheten och har lokalkännedom oavsett uppdragets storlek och geografi.

Vi är först med nya metoder

Vår storlek och professionella bredd gör att vi har resurser att utveckla nya tekniker. Det möjliggör flera lösningar och synvinklar som kan skräddarsys exakt för ditt projekt.

Kvalitet och trygghet

LE34 har som det första företaget inom lantmäteri och markanvändning i Danmark blivit ISO 9001:2015-certifierat. Det innebär att vårt arbete alltid lever upp till högsta krav på kvalitet och dokumentation, så att du kan känna dig trygg.