Spår- och järnvägsmätning

Vi på LE34 kan järnvägsnät utan och innan efter att ha kartlagt det i flera decennier. Och även på detta område ligger vi i framkant vad gäller den senaste mättekniken, som säkerställer effektiv spår- och järnvägsmätning, hög noggrannhet och 3D-modeller för projektering. Allt utan att kompromissa med säkerhet eller kvalitet.

Vill du veta mer

LE34 landinspektør broer, jernbaner, veje

Spår- och järnvägsmätning får tågen att gå som på räls

LE34 har under flera årtionden tillhandahållit spår- och järnvägsmätning av hög kvalitet och med stor noggrannhet, dels tack vare våra kompetenta och erfarna kart- och mätningstekniker, som vet hur man tacklar de särskilda utmaningarna som spårmiljön bjuder på, och dels tack vare vårt fokus på att ständigt förnya och förbättra våra mätmetoder.

Vi utvecklar ständigt nya CAD-program och nya hjälpmedel till markarbetet, och vi deltar aktivt i den tekniska innovationsutvecklingen tillsammans med instrumenttillverkaren Trimble Instruments.

Kontakta oss om spår- och järnvägsmätning

Anders Nygaard Møller, lantmätare och partner, LE34

“Vårt decennielånga samarbete med Banedanmark har gjort oss till landets största inom spår- och järnvägsmätning. Våra mätningstekniker – med sina flera hundra kilometer spårsträckor om året – är både erfarna och rutinerade”

Spår- och järnvägsmätning utan förseningar

LE34:s arbete på spåren sker ofta utan att det orsakar några störningar i tågtrafiken. Under dagtid har vi bara få minuter på oss innan nästa tåg dundrar förbi och LE34:s erfarna personal bidrar till att säkerställa att allt genomförs utan att kompromissa med säkerheten eller kvaliteten hos de data som inmäts. Vi är flexibla och utför även mätningar nattetid när vissa sträckor kan spärras av så att vi har några timmars ostört arbete utan avbrott.

Spår- och järnvägsmätning LE34
Spår- och järnvägsmätning  LE34

Mobile Mapping: toppmodern spår- och järnvägsmätning

I LE34 har vi kompletterat den stationära spår- och järnvägsmätningen med Mobile Mapping. Det innebär att vi mäter snabbare och minskar de totala kostnaderna med en fjärdedel – utan att kompromissa med noggrannheten.

mobile mapping spår- och järnvägsmätning

Mobile Mapping: toppmodern spår- och järnvägsmätning

I LE34 har vi kompletterat den stationära spår- och järnvägsmätningen med Mobile Mapping. Det innebär att vi mäter snabbare och minskar de totala kostnaderna med en fjärdedel – utan att kompromissa med noggrannheten.

Hög noggrannhet med blixtsnabb spårmätning

Med Mobile Mapping kan en 30 kilometer lång dubbelspårig järnvägssträcka – som det tidigare skulle ha tagit ett helt team av mätningstekniker 60 dagar att genomföra – nu kartläggas på en förmiddag av en enda man utan spårvakt. Resultatet är ett punktmoln och 360-gradersbilder av sträckan. Till och med vid 80 kilometer i timmen är noggrannheten så hög att modellen kan läggas till grund för projektering.

På rätt spår med alla uppgifter till hands

Baserat på datainsamling via mobile mapping tillhandahåller vi en 3D-modell. I den kan beställaren när som helst hämta exakt de uppgifter och mätningar som behövs för ett specifikt nytt projekt, oavsett om inmätningen ursprungligen gjordes för ett annat projekt.

Varför ska du välja LE34 för spår- och järnvägsmätning?

VI FINNS ALLTID I ETT OMRÅDE NÄRA DIG

Vi har 26 kontor på strategiska platser i Norden och minst 150 mätkonsulter ute på fältet varje dag. Detta borgar för att vi finns i närheten och har lokalkännedom oavsett uppdragets storlek och geografi.

VI ÄR FÖRST MED NYA METODER

Vår storlek och professionella bredd gör att vi har resurser att utveckla nya tekniker. Det möjliggör flera lösningar och synvinklar som kan skräddarsys exakt för ditt projekt.

KVALITET OCH TRYGGHET

LE34 har som det första företaget inom lantmäteri och markanvändning i Danmark blivit ISO 9001:2015-certifierat. Det innebär att vårt arbete alltid lever upp till högsta krav på kvalitet och dokumentation, så att du kan känna dig trygg.