SmartSurvey

SmartSurvey är en liten teknisk revolution, där enkla videoklipp från en mobiltelefon omvandlas till komplexa 3D-punktmoln. Appen är utvecklad i samarbete med allmännyttan och entreprenörer och har testats av användare.

Vill du veta mer

Kom i gång med SmartSurvey på bara 10 minuter

Ladda hem mer dokumentation från jobbplatsen. SmartSurvey är enkel att använda och förser snabbt entreprenörer och anställda i allmännyttan med en digital översikt. Det kan exempelvis röra sig om ledningssystem i ett konstruktionshål. Det enda du behöver är en mobiltelefon.

Boka möte om SmartSurvey

Torben Petersen, avdelningschef på vattenförsörjningsföretaget Novafos Forsyning A/S:

”Vi ser en stor potential i appen när det gäller att förbättra flera av våra dagliga arbetsprocesser. Fram till nu har vi testat tekniken genom att mäta över 800 konstruktionshål – platserna har dokumenterats med 3D-modeller, och den information som finns i punktmolnen är unik.”

SmartSurvey - utvecklad i nära samarbete med användarna

LE34 har under årtionden levererat skräddarsydda tjänster och produkter till företag inom allmännyttan. Vi prioriterar ett nära samarbete med våra kunder och utvecklar ofta nya produkter tillsammans med dem.  Därför var det också naturligt för oss att bidra till en lösning på den utmaning som de allmännyttiga företagen ställs inför vid akuta situationer: Att kunna samla in adekvat dokumentation under ett enda arbetsmoment utan att behöva invänta en mätningsingenjör eller -tekniker.

I samarbete med Vandpartnerskabet och Aarhus Vand A/S har vi genomfört ett utvecklingsprojekt, och Novafos har utfört den sista omgången tester. I samarbetet har vi mätt över 4 000 ledningsgravar och konstruktionshål med videoteknik, och LE34 har sammanställt all erfarenhet och finputsat tekniken. Resultatet är appen SmartSurvey, som du kan ladda ner gratis i App Store och Google Play.

Vad kan SmartSurvey göra för er?

Säkra en digital översikt

SmartSurvey lagrar dokumentationsdata över synliga och dolda ledningar på ett säkert sätt i molnet. Stora mängder punktmolnsdata är tillgängliga för alla användare i befintliga GIS-miljöer eller via webben och resultatet är en komplett skalenlig 3D-dokumentationslösning.

Spara tid

Dokumentation med SmartSurvey ger väsentligt snabbare arbetsflöden jämfört med traditionell mätning. 3D-modellen sparar arbetstid – både ute på fältet och på kontoret.

Förhindra misstag

SmartSurvey bidrar till hållbart byggande, där schaktskador och fel minimeras. Med 3D-modellerna uppnår du större säkerhet i kvalitetssäkringsprocesser.

  Sparar tid ute på fältet

  Det finns stora fördelar med att allmännyttiga företag och markentreprenörer själva kan samla in dokumentation ute på fältet med SmartSurvey: Du kan lösa akuta situationer som ett brott på en ledning fortare, eftersom du inte behöver vänta på en mätningstekniker innan ledningsbrottet kan åtgärdas. 

  Vad kostar det?

  Appen kostar ingenting, och du betalar bara för varje skanning som vi bearbetar. Ju fler du har behov av, desto lägre styckpris per skanning. Kontakta oss för ett gratis och helt oförpliktande prisöverslag. 

  Kim Baltzer Kallestrup, projektledare för Plan og Projekt, Aarhus Vand A/S:

  ”Appen underlättar arbetsflödet ute på fältet. Du behöver till exempel inte avbryta schaktningsarbetet halvvägs för att vänta på en mätningsingenjör eller -tekniker utan kan slutföra uppdraget i en arbetsprocess. Samtidigt ger appen en unik dokumentation av förhållandena. 

  Det är enkelt att komma igång

  Det tar bara 10 minuter att komma igång med SmartSurvey. När du har spelat in videon bearbetar LE34 informationen och levererar en 3D- modell som du kan arbeta vidare med.

  LE34:s SmartSurvey är en app till allmännyttan och entreprenörer

  Det är enkelt att komma igång

  Det tar bara 10 minuter att komma igång med SmartSurvey. När du har spelat in videon bearbetar LE34 informationen och levererar en 3D- modell som du kan arbeta vidare med.

  Arbeta vidare med 3D-punktmolnet på kontoret

  Det är enkelt att integrera 3D-punktmolnet från SmartSurvey med allmännyttans eller entreprenörens GIS, så att alla medarbetare får tillgång till informationerna. 
  Baserat på dessa informationer kan det allmännyttiga företagets GIS-anställda utföra den slutliga ledningsregistreringen, eller utföra mätningar inför projektering av nya anläggningar och ledningar direkt från skärmen.

   

  Kim Baltzer Kallestrup, projektledare för Plan og Projekt, Aarhus Vand A/S:

  ”Vi är övertygade om appens potential och förväntar oss mycket av den tillhörande visualiseringsplattformen PointView. Redan nu upplever vi stort intresse från våra andra samarbetspartners i Vandpartner att börja använda appen. Den kommer säkert att bidra till en ännu smidigare och effektivare arbetsprocess mellan entreprenör och rådgivare.”

  Varför ska du välja LE34 för dit projekt?

  Vi finns alltid i ett område nära dig

  Vi har 26 kontor på strategiska platser i Norden och minst 150 mätkonsulter ute på fältet varje dag. Detta borgar för att vi finns i närheten och har lokalkännedom oavsett uppdragets storlek och geografi.

  Vi är först med nya metoder

  Vår storlek och professionella bredd gör att vi har resurser att utveckla nya tekniker. Det möjliggör flera lösningar och synvinklar som kan skräddarsys exakt för ditt projekt.

  Kvalitet och trygghet

  LE34 har som det första företaget inom lantmäteri och markanvändning i Danmark blivit ISO 9001:2015-certifierat. Det innebär att vårt arbete alltid lever upp till högsta krav på kvalitet och dokumentation, så att du kan känna dig trygg.