Med laserskanning sparar du tid och undgår kostsamma omarbetningar

Laserskanning är ett effektivt sätt att samla in högkvalitativa data och därefter producera punktmoln, 3D-modeller och BIM. LE34 är specialister på att skanna befintliga förhållanden och ger dig råd om den lämpligaste skanningsmetoden för ditt projekt.

Vill du veta mer?

Se ditt projekt i 3D med laserskanning

Laserskanning är en av flera avancerade skanningsmetoder som vi använder för att digitalt mäta befintliga förhållanden. Baserat på data levererar vi exakta punktmoln och 3D-modeller som kan användas före, under och efter anläggningsarbete, nybyggnation eller ombyggnad.

Kontakta oss om laserskanning

Relationshandlingar: Stämmer det överens med det projekterade?

Innan byggstarten utgör våra skanningsdata det avgörande fundamentet som tillförlitligt digitalt projekteringsunderlag, och under byggnadsfasen visar våra skanningsdata hur projektet fortskrider.
Våra data tjänar därefter som relationshandlingar, som ger byggherrarna ett klargörande över huruvida den färdigbyggda anläggningen stämmer överens med det som projekterats.

På LE34 gillar vi att ligga i framkant inom vårt område, och vi tar ständigt till oss nya tekniker om vi bedömer att de ökar kvaliteten på vårt arbete. Och här är laserskanningsmetoden SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) inget undantag. De instrument som används med SLAM-tekniken är så mobila och lätta att hantera att mätningen får ett flow – en rörelse som tidsoptimerar vårt mätarbete utan att kompromissa med noggrannheten eller kvaliteten i den färdiga produkten.

laserskanning
laserskanning

Varför välja LE34 för din laserskanning?

VI FINNS ALLTID I ETT OMRÅDE NÄRA DIG

Vi har 26 kontor på strategiska platser i Norden och minst 150 mätkonsulter ute på fältet varje dag. Detta borgar för att vi finns i närheten och har lokalkännedom oavsett uppdragets storlek och geografi.

VI ÄR FÖRST MED NYA METODER

Vår storlek och professionella bredd gör att vi har resurser att utveckla nya tekniker. Det möjliggör flera lösningar och synvinklar som kan skräddarsys exakt för ditt projekt.

KVALITET OCH TRYGGHET

LE34 har som det första företaget inom lantmäteri och markanvändning i Danmark blivit ISO 9001:2015-certifierat. Det innebär att vårt arbete alltid lever upp till högsta krav på kvalitet och dokumentation, så att du kan känna dig trygg.