Vi laserskannar din anläggning under pågående drift

LE34 laserskannar din produktionsanläggning under pågående drift och levererar ett komplett digitalt projekteringsunderlag. På så sätt undviker du både kostsamma driftsstopp och fel i projekteringen av om- och tillbyggnader i produktionsanläggningen.

Vill du veta mer?

Vi skannar utan att stoppa din produktion

För ett industriföretag innebär ett driftsstopp ren förlust. Och därför är det en obestridlig fördel att LE34:s skanningsspecialister kan skanna också de mest komplexa industrianläggningar medan de är i drift.

Vår skanningsutrustning är kompakt och smidig att gå runt med. Det som för tio år sedan tog flera timmar att skanna tar nu bara två minuter, tack vare att LE34 följer med i utvecklingen och använder de senaste och mest effektiva skanningsmetoderna.

Kontakta oss om laserskanning

Testa på skärmen, inte i verkligheten

En 3D-modell ger dig en optimal utgångspunkt för utformning och konstruktion av nya komponenter. 3D-modellen lägger även grunden för dimensionskontroll och kollisionskontroll (clash-check) före installationen och kan därefter kompletteras med relationshandlingar.

Kollisionskontrollsanalyser avslöjar om det finns plats för en ny modul på den avsedda placeringen – och om det finns plats till att transportera dit den nya modulen. Ett filmklipp som visualiserar en installationssekvens kan åskådliggöra för de berörda parterna hur en ny modul flyttas på plats, och det kan skapa klarhet kring eventuella utmaningar på sträckan. 

Hög kvalitet och precision

Kvaliteten och noggrannheten hos de skannade datauppgifterna och den slutliga 3D-modellen har genomgått ett ”kvantsprång”, dvs det har skett stora framsteg: Noggrannheten är numera så hög och 3D-modellen så exakt att du kan utforma och testa även de minsta detaljerna.

Vi skannar produktionsanläggningar på land och till havs, inklusive fabriker, fartyg, tunnlar, vindturbinblad och borrplattformar. Alla industriföretag som behöver ändra eller utöka befintliga anläggningar kan ha nytta av en 3D-skanning,

Varför ska du välja LE34 för skanning av din produktionsanläggning?

VI FINNS ALLTID I ETT OMRÅDE NÄRA DIG

Vi har 26 kontor på strategiska platser i Norden och minst 150 mätkonsulter ute på fältet varje dag. Detta borgar för att vi finns i närheten och har lokalkännedom oavsett uppdragets storlek och geografi.

VI ÄR FÖRST MED NYA METODER

Vår storlek och professionella bredd gör att vi har resurser att utveckla nya tekniker. Det möjliggör flera lösningar och synvinklar som kan skräddarsys exakt för ditt projekt.

KVALITET OCH TRYGGHET

LE34 har som det första företaget inom lantmäteri och markanvändning i Danmark blivit ISO 9001:2015-certifierat. Det innebär att vårt arbete alltid lever upp till högsta krav på kvalitet och dokumentation, så att du kan känna dig trygg.