SmartSurvey förvandlar din telefon till en 3D-skanner

Appen SmartSurvey från LE34 är en liten teknisk revolution som omvandlar ett enkelt videoklipp till ett komplext 3D-punktmoln. Utvecklad i samarbete med några av landets ledande entreprenörer och allmännyttiga företag, och testad av användare.

Vill du veta mer

Kom i gång med SmartSurvey på bara 10 minuter

Ta hem långt mer dokumentation från jobbplatsen: SmartSurvey är enkel att använda och gör att entreprenörer och anställda i allmännyttan själva kan mäta en öppen ledningsgrav snabbt och lätt. Direkt från mobiltelefonen.

Skicka et mail till oss

SmartSurvey har utvecklats i nära samarbete med användarna

LE34 har under årtionden levererat skräddarsydda tjänster och produkter till företag inom allmännyttan. Vi prioriterar ett nära samarbete med våra kunder och deltar ofta i gemensam utveckling av nya produkter.

Därmed var det också naturligt för oss att försöka bidra till en lösning på den utmaning som de allmännyttiga företagen ställs inför vid akuta situationer: Att kunna samla in adekvat dokumentation under ett enda arbetsmoment utan att behöva invänta en mätkonsult.

Smartphones, appar och video är en så naturlig del av människors dagliga liv, och vi tänkte att det borde kunna utnyttjas i det dagliga arbetet av allmännyttiga företag och entreprenörer.

I samarbete med Vandpartnerskabet och Aarhus Vand genomförde vi det första testet av tekniken bakom appen, och Novafos erbjöd sig att genomföra nästa omgång tester. Tillsammans har vi mätt över 800 ledningsgravar med videoteknik, och LE34 har nu sammanställt all erfarenhet och finputsat tekniken.

Resultatet är appen SmartSurvey, som du kan ladda ner gratis i App Store och Google Play.

Barbro Premmert, GIS-Ingenjör, Teknik, Kungsbacka kommun:

“Med SmartSurvey tar vi utvecklingen framåt och använder ny användarvänlig teknik som ger oss mervärde utan ökade kostnader.”

Vi har gjort det enkelt att komma igång.

Det tar bara tio minuter att komma igång med appen SmartSurvey. Och när videon har spelats in går den efterföljande proceduren också lätt: LE34 bearbetar informationen och levererar ett 3D-punktmoln som du sedan kan arbeta vidare med.

Det tar bara tio minuter att komma igång med appen SmartSurvey<span class='tm-sign'><noscript><img width=

Vi har gjort det enkelt att komma igång.

Det tar bara tio minuter att komma igång med appen SmartSurvey. Och när videon har spelats in går den efterföljande proceduren också lätt: LE34 bearbetar informationen och levererar ett 3D-punktmoln som du sedan kan arbeta vidare med.

Unikt förbättrat arbetsflöde på fältet

Det finns stora fördelar med att allmännyttiga företag och (gräv)entreprenörer numera kan samla in dokumentation ute på fältet med SmartSurvey på egen hand:

Akuta situationer med till exempel brott på en ledning kan lösas snabbare, eftersom det går smidigt och snabbt att få fram fullständig dokumentation – och därmed kan ledningsgraven täckas över och återställas i ett enda arbetsmoment.

Det är ett nytänkande som gör avtryck eftersom arbetsflödet på fältet fungerar så radikalt mycket bättre.

Kim Baltzer Kallestrup, projektledare för Plan og Projekt, Aarhus Vand

”Appen gör det möjligt att radikalt ändra arbetsflödet ute på fältet, så att exempelvis schaktningsarbetet kan avslutas i ett samlat arbetsmoment istället för att man avbryter halvvägs för att invänta en mätkonsult. Detta gäller särskilt uppdrag som innefattar sprickor och bristningar. Samtidigt får vi en unik dokumentation av förhållandena på fältet.”

Fortsätt arbeta i den digitala verkligheten från kontoret

I SmartSurvey kan punktmolnet integreras med allmännyttans eller entreprenörens GIS – vilket innebär smidig åtkomst för medarbetare som har behov av informationen. Till exempel ger modellen en god inblick i det arbete som utförts på fältet.

Baserat på det detaljerade 3D-punktmolnet kan det allmännyttiga företagets GIS-anställda utföra den slutliga ledningsregistreringen, precis som du själv kan utföra mätningar i 3D-punktmolnet inför projektering av nya anläggningar och ledningar.

Punktmolnet ger dig kort sagt en digital version av verkligheten som du kan arbeta vidare med på kontoret. All nödvändig information finns med i den digitala modellen, som genereras baserat på videoinspelningen med SmartSurvey.

LE34 erbjuder sig också att ansvara för utarbetandet av undersökningsdokumentation som vid traditionell mätning baserat på punktmolnet.

Kim Baltzer Kallestrup, projektledare för Plan og Projekt, Aarhus Vand

“Vi är övertygade om appens potential och förväntar oss mycket av den tillhörande visualiseringsplattformen PointView. Redan nu upplever vi stort intresse från våra andra samarbetspartners i Vandpartner att börja använda appen. Sannolikt säkerställer den en ännu smidigare och effektivare arbetsprocess i det allmännyttiga företagets samarbete med entreprenör och rådgivare.”