LE34 Stockholm

Kontakta

2020 öppnade vi vårt Stockholmskontor i Nacka. Sedan dess har vi levererat ett brett spektrum av mätningstekniska tjänster i förbindelse med bygg-, anläggnings- och infrastrukturprojekt i och omkring vår vackra huvudstad.

Gamla Värmdövägen 8, 131 37 Nacka

stockholm@le34.se Tel. +46 8 343 934

LE34 visar vägen

Stockholm växer och vi mäter nya broar, vägar och järnvägar

Stockholm är en av Europas snabbast växande storstadsregioner med ett intensivt bostadsbyggande och utbyggnad av kollektivtrafiken. Som exempel på projekt vi har deltagit i kan vi nämna tunnelbygge vid Arenastaden och Kungens kurva. Dessutom har vi dokumenterat Gamla Stan med Mobile Mapping.

Inmätning, utsättning, skanning, mobile mapping och relationshandlingar är några av de tjänster vi levererar i förbindelse med stadsutvecklingen i Stockholm
Inmätning, utsättning, skanning och arealbestämning är några av de tjänster vi levererar i bygg- och anläggningsprojekt

Johan Jönsson, Affärsområdeschef Teknisk Mätning

”Fler människor väljer att bo i Stockholmsregionen som snart har 1 miljon invånare. För att Stockholm ska kunna fortsätta växa behövs utbyggnad av nya tunnelbanelinjer, vägar, bostadsområden, skolor och mycket mer. LE34 har den kompetens och erfarenhet som krävs för att leverera mätningstekniska tjänster i dessa runt 600 planerade  stadsutvecklingsprojekt.”

Vi visar vägen

LE34 levererar idag en rad tjänster och lösningar som till stor del effektiviserar byggprocessen för både bostads- och infrastrukturbyggande i Stockholmsregionen.
Vi utför inmätning, utsättning, kontrollmätning , samlar in 3D-data med Mobile Mapping, skanning och drönarfotografering för vidare bearbetning till 3D-modeller och tar fram relationshandlingar. Vi erbjuder också ett komplett paket för monitorering av stora bygg- och anläggningsprojekt.

Nya byggnader i Stockholm kräver projekteringsunderlag med hög precision – och det levererar LE34 Mätkonsult Stockholm

Träffa LE34 Stockholm

Alexander Sundmark
Alexander Sundmark
Mätningstekniker
LE34 Stockholm
Anna Sanson Barrera
Anna Sanson Barrera
Mätningsingenjör
LE34 Stockholm
Åsa Linnersjö
Åsa Linnersjö
Mätningstekniker
LE34 Stockholm
Beata Orban
Beata Orban
Avdelningschef / Mätningsingenjör
LE34 Stockholm
Dainis Martinsons
Dainis Martinsons
Mätningstekniker
LE34 Stockholm
Konstantin Jelisejev
Konstantin Jelisejev
Mätningstekniker
LE34 Stockholm
Markéta Brunclíková
Markéta Brunclíková
Mätningsingenjör
LE34 Stockholm
Mustafa Badri
Mustafa Badri
Mätningstekniker
LE34 Stockholm
Niclas Agnesmed
Niclas Agnesmed
Mätningstekniker
LE34 Stockholm
Tomas Baciunas
Tomas Baciunas
Mätningsingenjör
LE34 Stockholm