VA-banken© Brugerside Nyhedsarkiv 5

Velkommen til din brugerside. Her kan du finde tips, løsninger og opdateringer. Samtidig kan du se supportoplysninger, status på igangværende sager og information om nye versioner.
Support sager overblik, tryk her

Kom til forårets ERFA møder

Kom til forårets ERFA møder

Så nærmer vi os forårets nye møder i ERFA-netværket “Fremtidens Forsyning”

Vi har sat tre møder i kalenderen den 23. 24. og 25. april i henholdsvis Aalborg, Fredericia og Køge. Hvor vi denne gang, er så heldige at få besøg af Rambøll også.

Det foreløbige program ser således ud:

  • 09:00 – 09:30 // Bordet rundt – præsentation af din udfordring
  • 09:30 – 09:50 // Opdatering på LER 2.0
  • 09:50 – 10:15 // Den digitale undergrund
  • 10:15 – 10:30 // Pause
  • 10:30 – 11:30 // Nyt fra Jura – domsafsigelser og domspraksis
  • 11:30 – 12:30 // Georadarens muligheder og begrænsninger – Oplæg v. Rambøll
  • 12:30 – 13:00 // Frokost, fri leg og netværk
  • 13:00 – 15:00 // LE34/IT34 demo’er…

En stor del af dagens udbytte er netværkets input til jeres aktuelle udfordringer.
Vi opfordrer derfor til, at du indsender emner til fælles drøftelse, samt ideer til eksterne indlæg.

Så sæt kryds i kalenderen og tilmeld dig via links i nedenstående invitation.

Invitation til ERFA møder
Vigtig Info: VA-banken påvirkes af Datafordelerens opdatering

Vigtig Info: VA-banken påvirkes af Datafordelerens opdatering

Fra den 28. august til den 8. september vil VA-banken kunne opleves langsommere, på grund af en opdatering på Datafordeleren. Her er, hvad du skal vide:

Følgende ting bliver påvirket:

Selvbetjeningsportalen og administrationsportalen vil være lukket.

I kan ikke logge ind på Datafordeler.dk.

Der bliver ikke genereret filudtræk, og mails sendes ikke.

Dataopdateringer og hændelser bliver sat på pause i korte perioder (baggrundskort).

Overgang til nyt miljø:

Datafordelerens produktionssystem skiftes i weekenden, den 1. til 4. september. Skiftet sker mandag den 4. september, tidligt om morgenen.

Hvis I vil have flere oplysninger, eller vil følge med i ændringerne, kan I tilmelde jer meddelelser fra Datafordeleren på datafordeler.dk/Drift.

Hvad bør I gøre i mellemtiden:

Så vidt muligt, undgå baggrundskort fra Datafordeleren. Anvend alternativer (Dataforsyningen har andre kort. Har I adgang til Hexagons data, så har de Ortofoto mv.)

Har I brug for hjælp med midlertidige kort, så kontakt os, så ser vi, hvad vi kan finde ud af.

Kontakt VA-support
En sommerhilsen fra VA-supporten

En sommerhilsen fra VA-supporten

Mens sommervarmen nærmer sig, og ferietiden er lige om hjørnet, vil vi gerne benytte lejligheden til at sende jer en varm sommerhilsen.
Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer, og vi håber at kunne udnytte sommerferien til at få afsluttet lidt gamle support-sager. Vi håber sommeren er god ved jer, og at I – ligesom os – får en velfortjent ferie. Supporten er selvfølgelig åben hele sommeren, men med periodisk mindre bemanding.

Vi vil gerne minde jer om en vigtig detalje, vedrørende vores supportsystem.
Til tider bliver der sendt supportanmodninger, direkte til specifikke medarbejdere, i stedet for vores support-e-mail. Selvom vi forstår, at det kan være mere bekvemt at henvende sig til kendte ansigter, kan dette medføre forsinkelser i svartiden, og besværliggøre vores muligheder for at hjælpe jer.

For at sikre at hele supportteamet har adgang til jeres henvendelser, beder vi venligst om, at alle supportsager sendes til vores support-e-mail: VA-Support@le34.dk. Dette sikrer, at jeres beskeder bliver modtaget hurtigt, korrekt registreret og kan blive håndteret af hele supportteamet.

Vi forstår, at det i sommertravlheden kan være let at glemme denne detalje, men ved at følge denne praksis, giver I os bedre mulighed for at gribe jeres sager.

Vi ønsker jer alle en dejlig ferie (og husk solcreme).

De bedste hilsner,

VA-supporten

Kontakt VA-support
Grundlæggende kursus: SQL i VA-banken

Grundlæggende kursus: SQL i VA-banken

Som der blev talt om på VA-brugermødet i Kalundborg den 24. maj vil vi gerne tilbyde jer et grundlæggende SQL kursus i VA-banken.

Målgruppe: Begyndere og let øvede brugere af VA-banken, uden eller med begrænset viden om SQL.

Varighed: 2 sessioner à 3 timer.

Format: Teams eller fysisk, alt afhængig af interesse og om det giver mening at samles.

Formål: At man selv er i stand til at lave tilpassede søgninger + geografiske udvalg.

Hver session vil omfatte en kombination af teoretisk undervisning, praktiske øvelser og diskussion af relevante eksempler baseret på VA-bankens database. Kurset fokuserer på at give deltagerne de nødvendige færdigheder til at arbejde med SQL-forespørgsler og håndtere data i VA-banken. Ved afslutningen af kurset vil deltagerne være i stand til at udføre almindelige SQL-operationer som dataudtrækning, filtrering, tematisering samt oprette simple views i databasen.

Bemærk; For at oprette views skal I have de rigtige rettigheder. I skal derfor tale med jeres IT-ansvarlige, om mulighederne for at lave views.

Program:

Session 1:
Introduktion til SQL og dens rolle i VA-banken
Grundlæggende koncepter i SQL
Hentning af data fra tabeller ved hjælp af SELECT-forespørgsler
Filtrering af data med WHERE-klausulen
Tematisering af data med ORDER BY-klausulen
Praktiske øvelser og eksempler med VA-bankens database

Session 2:
Oprettelse af simple views i databasen (med og uden joins)
Brug af views til at præsentere data på forskellige måder
Gennemgang af grundlæggende databasekoncepter
Praktiske øvelser og anvendelse af SQL-forespørgsler i VA-banken
Tematisering i VA-banken
Geografiske udvalg i VA-banken

Vi har indtil videre afsat to datoer, hvor vi vil afholde det via Teams:

Session 1: 19.09.2023 kl. 09.00-12.00
Session 2: 21.09.2023 kl. 09.00-12.00

Det koster 3500,00 kr. at deltage i én session og 5000,00 kr. for begge sessioner.

Hvis I er flere der vil samles hos én forsyning, kommer Frøya gerne ud og afholder det fysisk – send en mail på nedenstående link.

Tilmeld jer kurset her
Tørke i Danmark – Grib bølgen og skab fokus!

Tørke i Danmark – Grib bølgen og skab fokus!

På det årlige møde i Water Valley den 9. juni samledes et lokale med kolleger fra vandbranchen for at brainstorme innovative ideer vedrørende vand i Danmark. Mødet inkluderede virksomheder og organisationer, som for eksempel Danfoss, Danske Vandværker, LE34, Rambøll, Aarhus Vand og Grundfos Foundation, for blot at nævne nogle få.

I en gruppe med fokus på innovation inden for uddannelsessektoren blev det nævnt, at vi ikke udnytter tørkesituationen til at fremhæve vandets betydning. For i øjeblikket oplever Danmark en betydelig tørke, og budskabet om at undlade at vande græsplæner er blevet fremhævet i medierne. Men kan vi gøre mere i den aktuelle situation? Skal vi gribe muligheden for at forklare, hvordan tørke påvirker vores vandressourcer og hvordan det kan påvirke os i fremtiden? Hvad kan vi gøre for bedre at forberede os på fremtidige tørkeperioder? Bruger vi vand effektivt nok, og kan “vandbevidsthed” blive en trend hele året rundt i stedet for blot at være en reaktion på tørke?

Vand bliver ofte kaldt en “usynlig ressource” i Danmark, fordi vi tager det for givet. Mange deltagere på konferencen gav udtryk for, at vandbranchen til tider bliver overset, da andre nyheder ofte får mere opmærksomhed.

Men i disse tørketider har vi en unik mulighed for at gøre en forskel. Så lad os bruge denne udfordring til at skabe øget opmærksomhed omkring to afgørende emner: vand og klima. Som fagfolk inden for forsyningsbranchen har vi en særlig rolle at spille i at udbrede viden og tage initiativ.

Skal vi ikke bruge vores viden, vores ressourcer og vores engagement til at skabe fokus på vand og klima?

Kursus i LER 2.0

Kursus i LER 2.0

Vi afholder gerne et kursus om det nye LER 2.0 for ledningsejere.

På kurset gennemgår vi hvad LER 2.0 indebærer og giver en status på LER 2.0. Der gennemgås hvad LER 2.0 indebærer af forpligtigelser for ledningsejere og gennemgår hvordan man som graveaktør/ledningsejer skal forholde sig.

Kurset afholdes efter interesse – send os en mail, så finder vi en dato.

Det kan også tilpasses den enkelte forsyning og afholdes i jeres egne rammer.

Forespørg om at få afholdt et kursus
VA-bankens Support team

SUPPORT

Kundesupport har meget høj prioritet hos os. Vi lægger stor vægt på at opretholde et højt serviceniveau og kompetence i vores support.

Vores støtte er baseret på personlige relationer og en specifik viden om hver kunde. For os er det vigtigt, at du altid får den hjælp, du har brug for.

Vores supportteam er klar til at hjælpe dig med alt fra enkle brugerproblemer til problemløsning, korrigering af fejl eller andet, du har brug for hjælp til.

Skriv til support på VA-support@le34.dk, hvis din henvendelse kan vente til næste dag.

Ring til support på +45 8820 8787, hvis du har brug for hjælp til at komme videre her og nu.

Telefontider: Mandag – Torsdag 08.00 – 16.00 / Fredag 08.00 – 15.30

For status på supportsager, gå til supportsager 

For fjernsupport, gå til fjernsupport