Ladestandere til elbiler

Der er i dag cirka 100.000 elbiler på vejene i Danmark. I 2030 vil det tal ifølge nye fremskrivninger være langt over 1.000.000. Det kræver en solid ladeinfrastruktur. Og en solid ladeinfrastruktur kræver blandt andet vejjuridisk rådgivning, opmåling og maskinstyringsdata, som er blandt LE34’s kerneydelser. Vi sikrer en hensigtsmæssig udrulning af én, to, tre eller en hel park af nye ladestandere.

Danmarks største lynladestation

LE34 har været med til at etablere Danmarks største lynladestation i Odense Kommune i tæt samarbejde med M.J. ERIKSSON A/S for hovedentreprenøren SIF Gruppen A/S. Vi har leveret landmåling og maskinstyringsdata til projektet, så M.J. Eriksson kunne grave præcis som planlagt og komme sikkert i mål med opgaven. Maskinstyringsdataen har også sikret projektet besparelser i tid og materialer.

LE34 landinspektør nye regler for ladestandere

Danmarks største lynladestation

LE34 har været med til at etablere Danmarks største lynladestation i Odense Kommune i tæt samarbejde med M.J. ERIKSSON A/S for hovedentreprenøren SIF Gruppen A/S. Vi har leveret landmåling og maskinstyringsdata til projektet, så M.J. Eriksson kunne grave præcis som planlagt og komme sikkert i mål med opgaven. Maskinstyringsdataen har også sikret projektet besparelser i tid og materialer.

Vejjuridisk viden som afsæt for en grundig rådgivning

I LE34 har vi en afdeling af landinspektører og jurister, der i det daglige arbejder med vejjura og holder sig opdateret på nye love, regler og udvikling inden for landets trafikale nerver. Ladestandere til elbiler deriblandt. 

Vi rådgiver både private elbilejere, vejmyndigheder og private installatører om lade-muligheder og -løsninger. Vi holder styr på hvilke tilladelser, det kræver at få for at opstille ladestandere. Vi kan svare på spørgsmål som: Hvad er reglerne i Vejloven? Hvad står der i ladestanderbekendtgørelsen? Hvilke paragraffer er vigtige at have in mente? Kort sagt sørger vi for, at projektet bliver realiseret inden for de gældende vejjuridiske rammer.

Ladestanderbekendtgørelsen

Ladestanderbekendtgørelsen trådte i kraft 10. marts 2020 som regulering af etablering af ladestandere i relation til bygningers parkeringsarealer. Landinspektør og vejjuridisk ekspert fra LE34, Søren Henriksen, skrev i den forbindelse en artikel om de nye regler til LE34 nyhedsbrev om vejjura. Bemærk, at der for blot 3 år siden, da artiklen blev skrevet, kun var 15.000 elbiler på vejene i Danmark.

I juli 2021, godt et halvandet år senere, kom et nyt lovforslag om infrastruktur for alternative drivmidler til at fremme grøn vejtransport. Det skrev Søren Henriksen også en artikel om med fokus på de bedre rammer og vilkår for opladning af elbiler, som forslaget vil give. Lovforslaget blev siden vedtaget og trådte i kraft 6. april 2022.

Anders Nygaard Møller, landinspektør, partner, forretningschef for teknisk måling:

“Infrastrukturprojekter fra miljørapport, planlægning og rettighedserhvervelse til færdigt anlæg. Vi brænder for at sikre de bedste forudsætninger for de nye broer, jernbaner, veje og ladestandere som er fællesskabets store investeringer.”

Opmåling og afsætning til ladestandere: En præcis start

Når placeringen og vejjuraen er på plads, hjælper vi også med selve etableringsarbejdet af ladestandere. I vores fag er godt udstyr alfa omega, og med den nyeste teknologi fikspunktetablere og opmåler vi, så projektet er garanteret korrekt placering inden for de planlagte samt lovens og vejjuraens rammer.

Maskinstyringsdata og rådgivning om ressourcebesparelse

Anlægsarbejdet i forbindelse med etablering af ladestandere kræver i de fleste tilfælde gravearbejde. Her er LE34 eksperter i at levere maskinstyringsdata, som vi udarbejder på baggrund af projektmateriale fra entreprenøren. Vi leverer en 3D-model, som i realtid giver maskinføreren et præcist overblik over, hvor han er, og hvor han skal grave. Vi vurderer også projektmaterialet med henblik på at optimere maskinstyringsdata med en supplerende opmåling. 

Vi rådgiver om om projektets mulige mulige tids-, materiale- og råstof-besparelser samt om fordelagtig genbrug af jord. Det betyder, at I med LE34 ikke risikerer at grave for dybt, for meget eller forkert, samt at I ikke bruger mere materiale eller ressourcer, end der er behov for.

Hvorfor vælge LE34?

Den grøn­ne om­stil­ling kræ­ver vi­den

Vi har specialiseret os i rådgivning på projekter, som er relaterede til den grønne omstilling. Vi rådgiver dig om den bedste løsning og er med dig fra planlægning til færdigt projekt.

Kvalitet og tryghed

LE34 er som det første landinspektørfirma i Danmark ISO 9001:2015 certificeret. Det betyder, at vores arbejde altid lever op til de højeste kvalitets- og dokumentationskrav, så du kan sove roligt.

Vi er altid lige i nærheden

Vi har 26 kontorer strategisk placeret i Norden og mindst 150 målehold i felten hver dag. Det sikrer, at vi er tæt på og har lokalt kendskab uanset opgavens størrelse og geografi.