Charlotte Smith Nymand

Charlotte Smith Nymand

Teknisk assistent
LE34 Köpenhamn
LE34 landinspektør
Om oss

LE34 visar vägen - hela vägen

Från planering och stadsutveckling till expropriation och markregistrering. Från utsättning och avstyckning till monitorering och laserskanning. LE34:s kompetenser säkrar att vi kan leverera exakt den helhetskonsultation som våra kunder efterfrågar.

Läs mer
LE34 Købehavns nye Nordhavnskvarter
Karriär

Karriär med inflytande

Vi tror på inflytande, medbestämmande och korta beslutsvägar i en decentraliserad organisation. För att uppnå det krävs ansvarsfulla medarbetare vilket vi målmedvetet arbetar för i organisationen med processen karriär, kompetensutveckling och trivsel.

Läs mer