Mäta med drönare

LE34 är ledande inom drönarmätning med flera olika drönarmodeller, metoder och tillämpningsområden. Med hjälp av drönare får du snabb och effektiv kartläggning över stora områden och svåråtkomliga föremål.

Vill du veta mer

PROFESSIONELL DRÖNARMÄTNING LYFTER DITT PROJEKT

LE34 är en av landets största drönaroperatör och tillhandahåller data för bland annat volymberäkningar, statusrapporter, BIM-modeller, kyrkogårdskartor och skötsel av grönområden.

Data från drönarmätningen samlas i ett punktmoln och en 3D-modell, där du kan arbeta vidare och göra de beräkningar och mätningar du behöver. Vårt team av drönarpiloter finns på kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö, så det är lätt att komma igång med ditt projekt.

Bli kontaktad om drönare

Drönarmätning är mycket mer än bara bilder tagna ovanifrån

En professionell drönarmätning ger dig mycket detaljerad information och kan inte jämföras med de små billiga drönare som människor använder på semestern.

Bilder och data från drönarmätningen samlas i ett punktmoln – en 3D-modell av de uppmätta områdena. Informationen i punktmolnet är av så hög kvalitet att du kan arbeta vidare på egen hand och mäta, beräkna och projektera.

Det innebär att du kan testa olika scenarier i den digitala versionen av verkligheten – skapad av data från drönaren – innan byggarbetet påbörjas. På så sätt sparar man inte bara tid utan minimerar också risken för felaktig dimensionering av den färdiga anläggningen – till exempel ett rekreationsområde som ska fungera som en buffert för extrema mängder regnvatten.

Detaljerade digitala dräneringskartor med drönare

Under en drönaröverflygning samlar vi in multispektrala data inom ett område så att våra experter kan bestämma avloppens positioner under jord.

Mäta med drönare

Detaljerade digitala dräneringskartor med drönare

Under en drönaröverflygning samlar vi in multispektrala data inom ett område så att våra experter kan bestämma avloppens positioner under jord.

Drönare kan användas överallt

Med en park av olika typer av drönare kan vi erbjuda en drönare för alla situationer.

Vår drönarpark består av fyra olika typer av drönare, var och en utformad för sitt speciella ändamål: Multirotordrönare (octocopter och quadcopter med och utan RTK GPS), fastvingedrönare (scanwing-drönare, RTK ebee.) Var och en har sina fördelar och nackdelar.

Multirotordrönare kan fotodokumentera med hög kvalitet och från låg höjd, i alla riktningar. Här uppnår man hög noggrannhet och kan täcka både horisontella och vertikala ytor, såsom byggnader, broar, samt mindre byggarbetsplatser i tät bebyggelse med mera. Fastvingedrönare kan täcka stora områden på kort tid. Perfekt för avlopp, analyser av grödor, stora bygg- och anläggningsprojekt, natur- och detaljplanområden.

Båda drönartyperna kan använda såväl videokameror, traditionella och multispektrala kameror som värmekameror. Vi har kort sagt den utrustning som krävs för att lösa de flesta drönaruppdrag på ett effektivt sätt och med högsta kvalitet.

Drönare i staden, i det öppna landskapet, på taket och vid kusten

I staden kan drönare bland annat användas för att mäta byggnader som ska byggas om, byggnader som ska underhållas, gröna områden där man planerar för skötseln, för att dokumentera framskridandet i stora anläggningsprojekt, för att digitalisera kyrkogårdskartor och terrängmodeller av nya avstyckningar och klimatanpassningsanläggningar.

I det öppna landskape kan drönare användas för exempelvis volymberäkning av grustag, för mätning av vattendrag och lokalisering av avlopp.

På taket kan drönare användas för termografiska mätningar för att avslöja otätheter och energiförluster och för att bedöma underhållet av rör på industribyggnader.

Vid kusten kan drönare användas för att bedöma erosion och förändringar i landskapet – både konstgjorda och naturliga.

Ovanstående är bara exempel – kontakta oss för att få reda på mer om hur drönare kan användas för att lösa din uppgift.

 

Vill du veta mer