BIM

Med en avancerad BIM-modell blir det enkelt att planera det komplexa. Våra laserskanningstekniker är de mest effektiva på marknaden, och våra experter omvandlar data från skanning till BIM-modell med exakt de detaljer och uppgifter som behövs i varje enskilt fall.

Vill du veta mer

FACILITY MANAGEMENT OCH PROJEKTERING MED BIM

Du kan spara både tid och misstag om du kan organisera arbetet, registrera mål och projektera renoveringar baserat på en exakt BIM-modell, som är en fullständig återgivning av verkligheten.

Samtidigt möjliggör BIM-modellen att alla berörda aktörer har tillgång till nödvändiga uppgifter och detaljer för att kunna genomföra arbetet på korrekt sätt.

Bli kontaktad av våra experter inom BIM

Stefan Sigvardsson, BIM-ansvarig, LE34

“Innan vi sätter i gång med att skanna en byggnad och skapa en BIM-modell, går vi igenom med kunden vad exakt det är de behöver: Vilka uppgifter ska inkluderas i den färdiga BIM-modellen och hur detaljerad ska modellen vara? Allt är möjligt när den grundläggande mätningen av byggnaden är så pass detaljerad som den är.”

BIM är rådgivning i 3D

Fel under projekteringsstadiet slutar ofta med att man antingen får göra kostsamma ändringar på byggarbetsplatsen, eller att man får göra nedskärningar i projektet. När du bygger med BIM i verkligheten kan du designa om projektet flera gånger till samma pris och testa alternativa lösningar.

Nu går det att planera ner till minsta detalj, till och med vilka skruvar en hantverkare ska använda. En detaljerad BIM-modell är garanterat det bästa kommunikationsverktyget under hela byggnadens livslängd – och ger en exakt översikt över byggnadens förväntade drift- och underhållskostnader.

Vi ger dig råd om vilken som är den bästa BIM-lösningen för ditt projekt. Vi följer med i utvecklingen innan den hinner ikapp och jagar oss, så att vi med våra olika metoder och de senaste teknikerna inom skanning kan anpassa oss efter just dina BIM-behov.

LE34 landinspektør ejendomsudvikling punktsky

Fullständig överblick

BIM-modellen samlar alla upplysningar i en enda överblick, så att du kan planera renovering och facility management utifrån komplett information om material, mått och förhållanden.

BIM-modell till projektering

Fullständig överblick

BIM-modellen samlar alla upplysningar i en enda överblick, så att du kan planera renovering och facility management utifrån komplett information om material, mått och förhållanden.