Skelafsætning

Vi afsætter skel, så du får et sikkert juridisk fundament for et godt naboskab, en tilbygning eller et nyt hegn.

Få mere at vide

Vi viser vejen med skelrør og skelpæle

Et skel er mere end det rør eller den pæl, der er banket i jorden. Det er den juridiske grænse mellem din og naboens ejendom, og den skal kunne holde i retten. Derfor er der behov for præcis skelafsætning i marken og for at få kastet skarpt juridisk lys over de matrikulære dokumenter på kontoret – LE34 garanterer dig begge dele.

Vi gennemfører skelafsætning på både store og små projekter og for både private husejer og virksomhedsejere, såvel som kommuner.

Som privat landinspektørfirma er vores beskikkede landinspektører desuden autoriseret til at gennemføre en efterfølgende matrikulær sag, der sikrer, at det nye skel bliver tinglyst i landets ejendomsregistre – så slipper du for at skulle skifte leverandør undervejs i processen.

Bliv kontaktet af os

Hvad er forskellen på skelafsætning og skelfastlæggelse?

En skelfastlæggelse kan kaldes den lille pakke og skelafsætning den store pakke. Nogle gange kan dit behov for klarhed over skellets forløb klares med den lille pakke. Andre gange er det nødvendigt med den store.

Den store pakke, skelafsætningen, består altid af tre dele:
En juridisk afklaring af, hvor skellet er placeret.
En afsætning i marken med skelrør eller skelpæl, så skellet rent fysisk er til at få øje på for dig og øvrige parter. 
Skelafsætningen afsluttes med en matrikulær berigtigelse af den afsætte skelgrænse samt et måleblade (et kort), der viser skellets placering.

Den lille pakke, skelfastlæggelsen, består kun af den første del:
Den juridiske afklaring af, hvor skellet er placeret.

Og bare rolig: Du kan ikke vælge forkert!

Hvis du har bestilt en skelafsætning (den store pakke), og det viser sig, at du er tilfreds med den vished om skellets placering, som den indledende del med skelfastlæggelsen (den lille pakke) giver dig – så stopper vi bare sagen dér. Og omvendt: en skelfastlæggelse kan altid udvides til en skelafsætning. Vi viser dig vejen til den bedste løsning.

Hvorfor koster opgaven flere tusinde kroner, når landinspektøren kun er på min grund et par timer?

Det er rigtigt, at arbejdet med at slå nye skelpæle i jorden eller genfinde gamle ikke tager mere end et par timer ude på din grund.

Men landinspektøren har forberedt sig, inden vi møder op hos dig ved at finde de rigtige kort frem og tage stilling til, hvad der bedst giver mening.

Tilbage på kontoret sørger landinspektøren for at lave det, vi på fagsprog kalder for den matrikulære berigtigelse.

Sagt på almindeligt dansk betyder det, at vi laver de nødvendige nye kort og dokumenter (servitutter og skøder) på den ændring, der er lavet på din ejendom, og sørger for, at den bliver registret korrekt hos alle myndigheder og i Tingbogen.

Hvorfor vælge LE34 til skelafsætning?

Vi er altid lige i nærheden af dig

Vi har 26 kontorer strategisk placeret i Norden og mindst 150 målehold i felten hver dag. Det sikrer, at vi er tæt på og har lokalt kendskab uanset opgavens størrelse og geografi.

De rigtige eksperter på din sag

Vores størrelse og faglige bredde betyder, at du altid har de rigtige eksperter på din sag. Vi rådgiver dig om den bedste løsning og er med dig fra planlægning til færdigt projekt.

Kvalitet og tryghed

LE34 er som det første landinspektørfirma i Danmark ISO 9001:2015 certificeret. Det betyder, at vores arbejde altid lever op til de højeste kvalitets- og dokumentationskrav, så du kan sove roligt.