CCS: Carbon Capture and Storage

Potentialet for CCS er stort i den danske del af Nordsøen, og de første pilotforsøg med lagring af CO2 i udtjente oliefelter er i fuld gang. LE34 har landets største offshore-afdeling og kan gennemføre præcisionsscanninger før, under og efter aktiviteter til havs. CCS er ingen undtagelse.

Få mere at vide

Et lille skridt for LE34 - måske et stort for klimaet

CCS (Carbon Capture and Storage) betyder lagring af CO2 i havbunden. Det er en teknologi, der potentielt kan gøre en stor forskel for klimaet, fordi CO2 i atmosfæren reduceres, når noget af det pumpes ned i undergrunden.

Det er ikke en løsning, der kan stå alene. Men det er en løsning, der kombineret med adskillige andre tiltag, forsøg og løsninger – i Danmark såvel som udlandet – kan vise sig at være et skridt i den rigtige retning.

Som landets største landinspektørfirma har LE34 også flest offshore-specialister. Vi har opbygget omfattende erfaring med at levere stabil teknisk snilde under ustabile forhold til havs. Vi gennemfører scanninger og opmålinger af højeste præcision og kvalitet. Før, under og efter etablering af nye offshore-installationer.

Om platformen pumper olie op eller CO2 ned, gør ingen forskel i forhold til den præcision og kvalitet i de tekniske ydelser, LE34 udfører.

Vi ønsker at bidrage til den grønne omstilling, hvor det er muligt, og ser frem til at understøtte offshorebranchens rejse mod en fossilfri fremtid.

Bliv kontaktet

Lars Overby, partner i LE34 og offshore-specialist

“LE34 arbejder for industrien til havs. Vi bidrager til, at industriens aktiviteter forløber sikkert og beror på et højt niveau af kvalitet og faglighed.”

Hvad er CCS?

Med CCS fanges CO2 fra røggasser og lagres permanent i undergrunden. Atmosfæren spares derfor for nogle af de ødelæggende drivhusgasser, der er en af årsagerne til den globale klimaforandring. 

Hvordan:
Forsimplet fortalt går CCS-processen ud på, at CO2 bliver omdannet fra gas til væske. Det sker ved at trække CO2 ud af røg fra fabrikker og køle den ned under tryk, så den kondenseres til væske. Den flydende CO2-væsken transporteres herefter til oplagringsstedet, hvor den pumpes ned i undergrunden ved udtjente oliefelter. I praksis er processen mere kompleks, hvor der skal tages højde for en lang række tekniske forhold og sikkerhedshensyn.

Hvor meget:
Undersøgelser af undergrunden i den danske del af Nordsøen tyder på, at potentialet for lagring af CO2 er langt større end først antaget. De nuværende data indikerer et potentiale på cirka 13 mio tons CO2 om året fra 2030 ifølge Klima- Energi- og Forsyningsministeriet.

Til sammenligning er Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk på cirka 11 ton CO2e pr. indbygger *, dvs. Nordsøen har potentiale til årligt at lagre, hvad der svarer til 1.181.818 danskeres årlige klimaftryk.

Hvem:
Beligiske INEOS, franske Total Energies og norske Wintershall DEA har fået tildelt de første tilladelser til storskala-CCS i den danske del af Nordsøen.

• Så langt er CCS-projekterne kommet:
Siden 2020 har forundersøgelser og pilotforsøg været gennemført i oliefelterne Nini og Siri i Nordsøen – der er tale om to projekter kaldet Bifrost og Greensand, som staten har investeret i alt 282,29 mio. kr. i. Marts 2023 blev den første CO2 så pumpet ned i undergrunden. Der er fortsat tale om forsøg, men der er store forventninger til at opbygge en CCS-proces i storskala.

*CO2e inkluderer øvrige drivhusgas-emmisioner, blandt andet methan. Tallet stammer fra “Global Afrapportering 2021 – Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk”, et faktaark udgivet af Klima- Energi- og Forsyningsministeriet 30. april 2021.

LE34's bidrag til CCS-processen

LE34 kan i kraft af vores offshore-erfaring bidrage med tekniske ydelser på CCS-projekter både før, under og efter, at CO2’en er pumpet ned i havbunden.

Før:
Kvalitetskontrol (QC) af geofysisk og geoteknik
Dimensionskontrol inden etablering af nyanlæg

Under:
Monitorering
Positioneringsmålinger

Efter:
As built-dokumentation
Årlige kontrolmålinger af platforme
Dimensionskontrol i forbindelse med renovering og vedligeholde

 

Vi er startet med os selv

67 % af vores biler erstattet med elbiler

I 2021 rullede den første leverance af LE34’s elbiler ud på vejene. Inden da havde vi investeret i ladeinfrastruktur på vores fire største kontorer. Bilerne udleder 0 g CO2/km, når strømforsyningen til bilerne kommer fra vedvarende energi, som den naturligvis gør i vores ladestandere. Det betyder, at vi i 2023 på blot tre år har reduceret vores årlige CO2-udledning med 203 tons.

Vi fortsætter udfasningen af fossile biler frem mod 2025, hvor vi skal køre 100 % på el.

Vi drifter 100 % på vedvarende energi

Med et stigende antal elbiler i daglig drift, et stigende antal virtuelle møder, digital korrespondance og servere har overgangen til strøm fra vedvarende energi været et vigtigt tiltag. 1. januar 2023 overgik vi til strøm fra Natur-Energi, hvilket betyder, at 100 % af den strøm, vi selv indkøber kommer fra VE-kilder, svarende til 90 % af vores samlede strømforbrug.

Vi har indgået aftaler med vores udlejere, så vi kan konvertere til grøn energi på de lokaliteter, hvor vi ikke selv indkøber strømmen. Det betyder, at vi fra sommeren 2023 drifter 100 % på vedvarende energi.

Bæredygtighedsrapportering fra 2023

Fra 2024 træder nye krav om bæredygtighedsrapportering i kraft for virksomheder af vores størrelse. Den nye ESG-lovgivning er en del af EU-Kommissionens handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst, som skal bidrage til, at EU bliver det første kontinent, som når målene i Parisaftalen. I 2022 startede vi en proces om LE34’s bæredygtige omstilling inden for miljø, sociale forhold og selskabsledelse og har engageret en ekstern rådgiver med mere end 20 års erfaring fra DI for at sikre, at vi griber det rigtigt an.

Det betyder, at vi allerede fra 2023 kommer til at aflægge rapport om, hvilke negative og positive effekter vores aktiviteter har på samfundet, den bæredygtige udvikling og klimaet.