Vi glæder os til at se dig til Vejforum

Som sædvanlig deltager LE34’s specialister fra Ekspropriation & Jura i årets Vejforum. Ligesom tidligere år har vi en stand i udstillingen, hvor vi håber at se dig til en uformel snak. Vi håber også på at se dig til de aktuelle og spændende indlæg, som vi i LE34 igen i år har fået fornøjelsen af at holde.

LE34 viser vejen
vejforum

29.11.2023

Vejforum nærmer sig, og LE34 er igen repræsenteret i programmet med aktuelle indlæg. Vi ses i Nyborg d. 6.-7. december 2023.

Private fællesveje – Principielle og aktuelle afgørelser (Session A7 - Sal B)

Det kan være helt afgørende for vejmyndighedernes daglige behandling af sager vedrørende private fællesveje, at sagsbehandlerne har kendskab til både ny lovgivning og nye principielle afgørelser. Ny lovgivning og nye afgørelser kan betyde, at der sker ændringer, som igen betyder, at man måske ikke længere kan træffe den samme afgørelse som tidligere. Vejmyndigheden risikerer derfor at træffe ulovlige afgørelser, hvis sagsbehandlerne ikke er ajour med lovgivning og praksis. Udnyt derfor chancen og bliv opdateret på principielle og aktuelle afgørelser.

Indlægsholder: René Aggersbjerg fra LE34

Godkendelse af detailprojekter for private fællesveje (Session A7 – Sal B)

Efter privatvejsloven er det et krav, at kommunen skal have godkendt et detailprojekt (og vejudlæg) for en udlagt privat fællesvej, før vejen må anlægges eller tages i brug som privat fællesvej. Det er et tilbagevendende problem, at private fællesveje anlægges og tages i brug, før kommunen har godkendt detailprojektet, eller at vejen tages i brug efter godkendelse af detailprojektet, men ikke bliver færdiggjort.

Indlægsholder: René Aggersbjerg fra LE34 

Kontakt eksperterne

Vibeke Stærdahl Nielsen

Landinspektør
LE34 København

Gert M. Henningsen

Partner / Landinspektør / Forretningschef / Miljø, Plan & Jura
LE34 Odense

Jonathan Overgaard Markman

Landinspektør
LE34 Aalborg, LE34 Esbjerg

Kenneth Holme Poulsen

Landinspektør
LE34 Aarhus

René Aggersbjerg

Cand. jur.
LE34 København

Søren Henriksen

Landinspektør
LE34 Aalborg

Thomas Normann Asmussen

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Aarhus

Erik Jeppesen

Landinspektør / BA. Jur.
LE34 København

Martin Korgaard

Markedschef / Landinspektør
LE34 Aarhus

Daniel Lundeman Lind

Konsulent / cand.jur.
LE34 Aarhus, LE34 Odense