Orientering om vores behandling af dine personoplysninger

LE34 viser vejen

Vi er dataansvarlig. Hvordan kontakter du os?

LE34 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

LE34
Energivej 34
2750 Ballerup

CVR-nr.: 20683880
Telefon: +45 7733 2222
Mail: le34@le34.dk

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

LE34 behandler personoplysninger i forbindelse med udarbejdelsen af opgaver for kunder, f.eks. matrikulære sager, tinglysningsopgaver m.v.
Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandling som er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt (aftale/rekvisition).

Kategorier af personoplysninger

LE34 behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger, særligt adresser og kontaktoplysninger. Der er tale om navn, CPR-nummer, adresse, telefonnummer, e-mail og matrikelnummer.

Modtagere eller kategorier af modtagere

LE34 videregiver ikke personoplysninger til andre end parter i sagen og offentlige myndigheder. Oplysningerne videregives kun i det omfang, som er nødvendigt for opgavens udførelse. Såfremt dette er nødvendigt, vil der udelukkende foregå videregivelse til relevante offentlige myndigheder

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Alle personoplysninger holdes på servere inden for Danmark.

Opbevaring af personoplysningerne

LE34 opbevarer personoplysningerne til sagens afslutning, hvorefter relevante personoplysninger arkiveres og slettes efter 10 år.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, LE34 opbevarer om dig, opdatering eller rettelser af dine personoplysninger, begrænsning i behandlingen af dine personoplysninger og til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine oplysninger. Du har ret til dataportabilitet, det vil sige at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, at overføre dem til tredjepart eller at få dine personoplysninger slettet.

Klagemuligheder

Du har desuden ret til og kan til enhver tid klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger via nedenstående kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby