LE34 styrker indsatsen for multifunktionel jordfordeling

I LE34 er vi overbeviste om potentialet for samfundet i at gennemføre multifunktionelle jordfordelingsprojekter. Derfor styrker vi indsatsen ved at ansætte endnu en kollega med stor erfaring med jordfordeling.

LE34 viser vejen
LE34 styrker indsatsen for multifunktionel jordfordeling

Jordfordelinger fører til permanente ændringer af landskabet

Multifunktionel jordfordeling er det redskab, der skal forandre store dele af det danske landskab i den nærmeste fremtid for at løse behovet for klimatilpasninger og de øvrige pladskrævende udfordringer.

Det er der bred opbakning til fra både fagfolk og politikere: Regeringen har afsat to milliarder kroner på finansloven til udtagning af lavbundsjorde i de kommende år. Det er vores forventning, af udmøntningen af dette beløb vil føre til en række jordfordelinger med multifunktionelt sigte.

Stærke kompetencer bliver styrket med ny kollega

I LE34 er vi enige i, at multifunktionelle jordfordelinger er et effektivt redskab til at gennemføre permanente ændringer i den måde, vi anvender Danmarks arealer på. Derfor har vi valgt at styrke vores indsats ved at ansætte endnu en ekspert i jordfordeling: landinspektør Sophie Dige Iversen.

Hun har en omfattende viden og praktisk erfaring med gennemførelse af jordfordelingsprojekter gennem de seneste seks år – blandt andet med multifunktionel arealanvendelse og beskyttelse af drikkevand som formål.

Sophie Dige Iversen, landinspektør

”Mit hjerte banker for respekt og realistiske løsninger. Det er mødet med den enkelte lodsejer og respekten for deres ejendom og virke, der udgør fundamentet for, at der kan skabes realistiske løsninger. Jordfordelinger som ikke kun gavner ét formål, som for eksempel, beskyttelse af drikkevand, men også gavner et helt lokalsamfund, fordi der bliver rejst skov.”

Gert Henningsen, landinspektør og forretningschef for Ekspropriation & Jura

“LE34 faciliterer processen ved at identificere relevante interessenter, kvalificere indholdet af den multifunktionelle arealanvendelse i forhold til de opsatte nationale interesser og ved at udarbejde ansøgningsmaterialet.”

Kom i mål med hjælp fra LE34

Som landinspektører hjælper vi med at gennemføre multifunktionelle jordfordelinger, så behovet og ønsket om multifunktionel arealanvendelse rent faktisk lykkes. Vi er med før, under og efter den multifunktionelle jordfordeling.

Før: Det afgørende fundament skabes i form af fælles fodslag og gensidig forståelse blandt alle involverede interessenter – fra landmanden til den lokale løbeklub.

Under: Det er afgørende at være helt fremme i skoene og sikre, at samtlige tidsfrister bliver overholdt til punkt og prikke.

Efter: Det er udelukkende et landinspektørfirma, der må gennemføre den matrikulære berigtigelse, så alle de nye ejendomsgrænser bliver registret, og de nye ejere får papir på deres ejendom.

Mød eksperterne

Gert M. Henningsen

Partner / Landinspektør / Forretningschef / Miljø, Plan & Jura
LE34 Odense

Jes Juhl Jørgensen

Partner / Landinspektør
LE34 Aalborg, LE34 Dronninglund

Jonathan Overgaard Markman

Landinspektør
LE34 Aalborg, LE34 Esbjerg

Knud E. Klausen

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Dronninglund, LE34 Aalborg

Martin Nyvang

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Maribo

Morten Andersen

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Lemvig