Kurser – Ekspropriation og jura

Bliv opdateret med den seneste lovgivning og praksis inden for vejlovgivning. Bestil en kursusdag hos LE34´s vejjuridiske eksperter og få overblik over relevante regler og love på området, konkrete værktøjer til at afklare muligheder og begrænsninger og et ideelt udgangspunkt for administration af vejene.

LE34 viser vejen

Bestil et kursus til dig og dine kollegaer

Du og dine kollegaer har muligheden for at få besøg af vores specialister, hvor I deltager i et spændende kursus, der giver et bredt og dækkende overblik over den gældende vejlovgivning. Kurset kan tilpasses jeres dagligdag og særlige udfordringer.

Kurserne kan omhandle:

Planlægning og vejforhold
Vejloven – i teori og praksis
Privatvejsloven – i teori og praksis
Forvaltningsloven i en vejforvaltning

Tilmeld dig

Specialister i vejjura - Lige i nærheden af dig

LE34 Vejjura omfatter en gruppe af kompetente landinspektører og jurister, der har specialiseret sig inden for dette faglige område. Vi har bl.a. opnået vores viden gennemarbejde for offentlige forvaltninger i hele landet i ekspropriationssager og som rådgiver ved alle typer af vejjuridiske spørgsmål. 

Vi hjælper i dag 2/3 af Danmarks kommuner med blandt andet afholdelse af vejsyn, gennemførelse af ekspropriationer, vurdering af erstatningsspørgsmål, udarbejdelse af udgiftsfordelinger og øvrig rådgivning og sagsbehandling relateret til vejlovgivningen. 

Få mere at vide

Kontakt os

Kontakt ekspert i ekspropriation og jura, Thomas Normann Asmussen, hvis du er interesseret i at høre mere.

Thomas Normann Asmussen
Landinspektør & Partner
+45 7733 2106
tna@le34.dk

Send mail til Thomas Asmussen