LE34 Dronninglund

Kontakt

LE34 Dronninglund har over 65 år på bagen i byen. Dermed har vi en stærk lokal tilknytning til lokalområdet, samtidig med at vi er landets største landinspektørfirma.

Stationsvej 8, 9330 Dronninglund

dronninglund@le34.dk Tlf. +45 9884 1922

LE34 viser vejen

Lige i nærheden af dig

LE34 Dronninglund dækker hele oplandet. Vi løser mange forskellige typer landinspektøropgaver for et bredt udsnit af kunder, f.eks. landbrug, entreprenører, arkitekter, forsyningsselskaber, ejendomsudviklere og private boligejere.

Eksempelvis kan du inddrage vores bistand ved vindmølleprojekter allerede fra idé – og projekteringsfasen, hvor visionen  bliver omsat til konkrete planer. Vi sørger for, at dit projekt gennemføres korrekt helt frem til, de opstillede møller bliver nettilsluttet.

Knud Klausen, partner og afdelingsleder LE34 Dronninglund

“LE34 har en bred vifte af tilbud til landbruget. Det gælder eksempelvis håndtering af skel, jordomlægninger, drænkort og markkort, men også mere utraditionelle tilbud, som både små og store landbrug har glæde af.”

Jordens og solens frugter i Dronninglund

Klitgaard Agro er blandt de første landbrug i Danmark, der bruger droner til at digitalisere drænkort. Med en optimal dræning får landmanden en højere ydelse ud af sin afgrøde og får lettere ved at køre i marken. LE34 har også bidraget til opførelsen af et af verdens største solfangeranlæg i Dronninglund.

Dronemåling drone landmåling

Jordens og solens frugter i Dronninglund

Klitgaard Agro er blandt de første landbrug i Danmark, der bruger droner til at digitalisere drænkort. Med en optimal dræning får landmanden en højere ydelse ud af sin afgrøde og får lettere ved at køre i marken. LE34 har også bidraget til opførelsen af et af verdens største solfangeranlæg i Dronninglund.

Hjælp til den effektive landmand

Vi hjælper små og store landbrug med at blive mere effektive virksomheder gennem helhedsorienteret rådgivning, nyskabende droneopmålinger og smarte digitale værktøjer.

Eksempelvis vores app GeoNote, som er GIS-baseret. I GeoNote har vi sammenkørt alle landbrugsbedriftens egne data – bl.a. dræn, marker, vandløb – med de offentlige registre, så landmanden har alle relevante og opdaterede oplysninger samlet ét sted; på sin telefon, tablet eller traktorens GPS.

Det er et unikt værktøj, som sparer landmanden tid, penge og besvær.

Mød LE34 Dronninglund

Jes Juhl Jørgensen
Jes Juhl Jørgensen
Partner / Landinspektør
LE34 Aalborg, LE34 Dronninglund
Karin B. Severinsen
Karin B. Severinsen
Matrikeltekniker
LE34 Aalborg, LE34 Dronninglund
Knud E. Klausen
Knud E. Klausen
Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Dronninglund, LE34 Aalborg