Droner

Levendegør dit projekt og få fuldstændig dokumentation med en droneopmåling. LE34 er en af landets største droneoperatører og leverer data til bl.a. volumenberegninger, statusrapporter, BIM-modeller, kirkegårdskort og grønne plejeplaner.

LE34 viser vejen

Effektiv opmåling med droner i hele landet

Tidligere blev mange projekter forsinket af, at det var svært at få målt op, hvis arealerne var meget store eller uvejsomme som f.eks højhuse. Og dokumentation af f.eks grusgrave kunne være meget upræcis.

Med droner får du hurtig og effektiv måling over store områder og vanskeligt tilgængelige objekter. 

Derfor bruges droner ikke kun til at skabe overblik over det byggede miljø, også i forbindelse med kyst- og naturområder er droner velegnede, f.eks. i forbindelse med klimatilpasningsprojekter.

LE34 er førende inden for droneopmåling med flere forskellige, typer, metoder og anvendelsesområder. Droner gør det nemt at fotografere og opmåle store arealer og få adgang til de fotografiske data.

Du får et 3D-landskabsfoto i højopløsning, hvor du kan blive ved med at foretage nye beregninger. 

Du kan få dokumentation af byggeri og tekniske konstruktioner eller et bedre overblik over din ejendom. Vi har løsningen, der passer til netop dit projekt.

Du kan altid få fat i en dronepilot fra LE34, da vores team af certificerede dronepiloter arbejder på kontorer i hele landet. 

Terrænmodel af Stevns Kalkbrud

Omya Hustadmarmor A/S, der ejer og driver Stevns Kalkbrud, er en af verdens førende producenter af råstoffer til industriproduktion og har behov for løbende at beregne mængden af det, der graves af i kalkbruddet, for at planlægge arbejdet.

Terrænmodel af Stevns Kalkbrud
Erosion ved Fyret på Rubjerg Knude

Den årlige opmåling af Rubjerg Knude. Opmålingen er foretaget med LE34's egen udviklede fastvingedrone.

Terrænmodel af Rubjerg Knude

Terrænmodeller

Resultatet af en droneopmåling er en præcis og detaljeret punktsky, hvor du kan blive ved med at foretage nye beregninger. Fordelen ved at bruge droner er, at du ikke bare får et opdateret ortofoto, men også har mulighed for at fastlægge højdekurver og definere punkter på marken med en nøjagtighed på ned til 3 cm. Dermed får du et godt grundlag for dit projekt, hvor du kan blive ved med at foretage opmålinger og planlægge det videre arbejde. 

LE34 råder over flere typer droner, såsom Octokopter og Scanwing-dronen, der begge bruges til dokumentation af byggeri, og tekniske konstruktioner, såvel som til at få et overblik over din ejendom. Du kan let få udarbejdet en 3D højdemodel, der kan bruges til dokumentation, illustrationer og til visualiseringsformål, på baggrund af opmålingen. Dronerne kan præprogrammeres til at overflyve på forhånd definerede arealer. Derved kvalitetssikres opmålingen allerede mens droner flyver. 

En terrænmodel kan også anvendes til at beregne volumener ved infrastruktur-, klima- og råstofindvindelsesopgaver, hvor den høje punkttæthed man opnår ved opmålingen, betyder at mængdeberegninger og afstandsmålinger bliver meget præcise. 

Landbrug og droner - få syn for sagen

Landinspektørfirmaet LE34 bruger droner til opmåling af de danske vandløb. Dronerne skaber klarhed over situationen og letter dialogen mellem kommune og landmænd. Teknologien er et effektivt redskab i kommunernes arbejde med grødeskæring, ved at skabe et overblik, som det ikke er muligt at opnå fra landjorden. 

Landmanden kan få hjælp til at synlig- og overskueliggøre eventuelle vandløbsudfordringer over for kommunen. Vi kan for eksempel illustrere, hvor et vandløb har problemer med at løbe frit, og vi kan parre droneoptagelserne med fakta om vandløbets form og tilstand,

Dronerne optager videoer, hvor vi kan vise, når et vandløb har problemer med at løbe frit, og vi kan parre droneoptagelserne med fakta om vandløbets form og tilstand, hvilket giver et godt overblik. Droneovervågningen kan blandt andet bruges til at lokalisere problemer som dræn under vandspejl, manglende brinksikring og erosion, træer og buske, samt aflejret materiale, der bremser afvandingen.

Dronerne kommer frem i alle slags terræn og alt bliver dokumenteret, hvilket gør det nemmere at føre tilsyn for landmænd og kommunens medarbejdere.

Få kortlagt dine drænrør med drone

Mange jordejere kan se fordele i digitaliseret de gamle drænkort, som ofte er håndtegnet for flere årtier siden og fyldt med rettelser fra hver gang, dræningen er ændret i marken. LE34 har udviklet et digitalt værktøj i form af en app, der  georefererer hvert enkelt drænrør så overlevering af drænviden til næste generation bliver meget nemmere.

LE34 anvender en såkaldt fastvingedrone, der i udseende minder om et almindeligt fly i nedskaleret størrelse. LE34 har udviklet en dronetyper særligt egnet til denne type opgaver, der kan overflyve 60 hektarer på en time. Med 12 droner fordelt over hele landet, er vores dronepiloter maksimalt én times kørsel væk fra et vilkårligt landbrug.

Fotograferingen og digitaliseringen sker mest effektivt i forbindelse med nydræning, hvor landmanden udskifter større dele af et drænsystem. På den måde er sporene i jorden efter drænrørene stadig synlige. Den 3D-modulering, vi laver i forbindelse med en opmåling kan også bruges i andre sammenhænge indenfor landbruget.

Prøv en demo af vores app til håndtering af drænkort. 

Termografiske opmålinger viser utætheder

Termografiske opmålinger med droner giver et komplet overblik over en bygnings varmeudslip. Dermed er det muligt at målrette og effektivisere energirenoveringen.

LE34 tilbyder målfaste termografiske 3D modeller af bygninger. Udstyret med varmefølsomme kameraer laver droner termografiske opmålinger, der afslører, hvor varmeudslippet er størst. Hvis der er utætheder i en ejendoms isolering eller andre fejl, der medfører varmetab, spotter dronen det.

Når vores dronespecialister overflyver og scanner en bygning, identificerer kameraet varmeforskelle på overfladen. Derved kan man lokalisere skader på ejendommen – for eksempel brud på en fjernvarmeledning eller revner i muren – der skaber temperaturforskelle. Det er effektivt at bruge dronerne, og det er muligt at spare mange penge på varmeregningen i dårligt isolerede bygninger.

3D-modeller afslører mængden af energispild

Fordelen ved den metode LE34 benytter er, at en model af en bygning med korrekte mål kombineret med termografiske opmålinger er anvendelig til at estimere mængden af varmetab, så det er muligt at udregne energispildet.

Boligselskaberne får komplet overblik over deres arealer med den nyeste droneteknologi

Tidligere har det været forbundet med store udgifter i den daglige drift, at det var svært at få et præcist overblik over udearealerne – især Iboligselskabernes med store arealer eller med f.eks højhuse. 

Med droneopmåling får man et komplet overblik over sine områder og vanskeligt tilgængelige objekter, såsom tagrender og tagflader.

Dronen leverer en præcis 3D-model, så du får et 100% overblik til kort- og langsigtet driftsplanlægning. Boligselskaberne slipper derfor for at skulle have en kran til at vurdere tagrenderne, og de kan nemt se utætheder i bygninger, hvor varmen fosser ud.

Man kan blive ved med at foretage nye beregninger i din 3D model, f.eks. af dagligt tidsforbrug på driftsopgaver. Se eksempelvis den enkelte rosenbusk ned til centimeteren.

Det giver en mere effektiv drift af græsslåning, hækkeklipning, ukrudtsbrænding, renhold, træfældning og bekæmpelse af bjørneklo og andre invasive arter.

Se vores 3D model af Tranemosegård, udført for boligselskabet Midt-Vest. 

Terrænmodel af Tranemosegård

LE34 lavede en terrænmodel og komplet opmåling med drone af alle brønde og bygninger i samarbejde med LE34 i Tranemosegård i Brøndby, som Boligselskabet Bo-Vest administrerer.

Terrænmodel af Tranemosegård

LE34 lavede en terrænmodel og komplet opmåling med drone af alle brønde og bygninger i samarbejde med LE34 i Tranemosegård i Brøndby, som Boligselskabet Bo-Vest administrerer.

Få mere at vide

Kontakt os

Kontakt specialist i droner, Henrik Kjærsgaard, hvis du vil vide mere om vores specialiserede kompetencer.

Henrik Kjærsgaard
Landinspektør
+45 7733 2206
hkc@le34.dk

Send mail til Henrik Kjærsgaard