Udstykning

LE34 udfører som en af sine kerneydelser udstykninger af eksisterende ejendomme, hvorved der opstår nye grunde. Udstykning i landzone kræver specialist assistance. Landinspektørfirmaet LE34 har både viden og erfaring til at håndtere opgaven. Vores kunder prioriterer sikkerhed, klare aftaler og effektive processer.

Danmark er opdelt i tre forskellige zoner: byzoner, sommerhusområder og landzoner. Planlægningsloven § 34 beskriver forskellene på disse tre zoner. Zoneinddelingen og landzonebestemmelserne har som hovedformål at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse m.m. i det åbne land. Endvidere skal zoneinddelingen og landzonebestemmelserne sikre, at egentlig byudvikling kun sker, hvor der er åbnet mulighed for det gennem region-, kommune- og lokalplanlægning, mens f.eks. udstykninger til vindmølleprojekter oftest er placeret i landzoner.  
 
Udstykning i landzone kan være en yderst kompliceret sag, der kræver specialist assistance helt fra dag et i planlægningsfasen, og specialistviden og erfaring er netop et varemærke for landets største landinspektørfirma - LE34. Derfor er det også oplagt at trække på vores ekspertise ved udstyningsopgaver, allerede inden etableringen af vindmøllerne finder sted, da vindmølleprojekt typisk medfører matrikulære forandringer.

Før udstykningen undersøger vi om udstykningen er mulig i forhold til den gældende lovgivning, planlægning, eventuelle hindringer og tinglyste servitutter. Ofte udarbejder vi også et projekteringsgrundlag i tilknytning til udstykningsagen.

Inden vi slår skelrørene i jorden...

En udstykningssag skal altid forelægges kommunen og skal godkendes endeligt hos Geodatastyrelsen, hvorefter vi udarbejder matrikelkortet. Ring og bestil et kaffemøde hos os, så tager vi en konstruktiv snak om jeres projekt. Du sparer en masse besvær med at etablere aftaler og vi sikrer dine rettigheder for eftertiden.

 

Læs mere under de enkelte projekter

backtotopTil toppen

Denne hjemmeside bruger cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter