Skel

LE34 kan hjælpe med afmærke dit skel. Landinspektørfirmaet LE34 er gerne behjælpelig med reetablering af skel. Vi afholder skelforretninger og udfører berigtigelse af skel.

I forbindelse med etablering af en ny hæk eller hegn i skel er det en god idé, at skellet mod din nabo eller vej bliver fastlagt og afmærket. Skal du etablere en tilbygning, eller bygge nyt, vil det være en god idé at kontakte en landinspektør for at sikre at afstandskrav, højdegrænser, niveauplaner, bebyggelsesprocenter med videre bliver overholdt.

Arealoverførsel gennemføres i forbindelse med overdragelse af grundarealer mellem to eller flere ejendomme, hvor nye skel afmærkes og indmåles i marken.

Vi afholder desuden skelforretninger, når der foreligger uenighed om skellets placering mellem to ejendomme. Endvidere gennemfører vi sammenlægning af ejendomme, samt forestår udstykninger hvorved der dannes nye ejendomme.

Er du i tvivl om hvordan du griber din udfordring an, er du velkommen til at bestille et kaffemøde hvor vi kan drøfte dit behov.

Læs mere under de enkelte projekter

backtotopTil toppen

Denne hjemmeside bruger cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter