Venø Multihal

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Struer Kommunes ekspropriation på baggrund af en lokalplan til Venø multihal. LE34 har repræsenteret den private lodsejer i sagen.

Planlovens hjemmel til ekspropriation skal administreres med hensyntagen til grundlovens bestemmelser om den private ejendomsrets ukrænkelighed. For at sikre den private ejendomsret skal en række betingelser være opfyldt ved en ekspropriation. Heraf følger navnlig, at ekspropriationen skal være lovlig, nødvendig og tidsmæssigt aktuel for realiseringen af ekspropriationsformålet i den konkrete situation.

Nødvendighedskrav ikke opfyldt
Nævnet fastslår, at selvom der er vedtaget en lovlig lokalplan for projektet, skal andre placeringer af multihallen også vurderes i forbindelse med ekspropriationen. Når der eksproprieres er det helt afgørende, at kommunen kan godtgøre, at nødvendighedskravet er opfyldt.

Det ekspropriationsretlige nødvendighedskrav er ikke opfyldt, fordi det viser sig, at der kan opnås enighed mellem lodsejer og Venø Efterskole ved et alternativt forslag fremlagt af lodsejer. Det fastslås dermed, at ekspropriationen ophæves, da det skal være det mest skånsomme indgreb i ejendomsretten, der sikrer areal til projektet, og dette kan opfyldes ved den foreslåede placering.

backtotopTil toppen

Denne hjemmeside bruger cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter