Nordhavnsvej

Ny forbindelsesvej mellem Kalkbrænderihavnsgade og Helsingørmotorvejen etableres for at forbedre motorvejsforbindelsen for det nye byområde i Nordhavnen.

LE34 udfører omfattende monitering af byggegrube og omgivende konstruktioner under udførelsen af Nordhavnsvej tunnelen.

Designet forudsætter intensiv monitering som basis for løbende tilretning af designet, der skaber ressourcebesparelser og minimerer betonforbruget. LE34 har udført planlægning, installation og pågående monitering af både manuelle og fuldautomatiske moniteringssystemer. Endvidere har LE34 har bidraget til afsnit vedrørende areal- og naboforhold til VVM-undersøgelsen, udarbejdet ekspropriationsmateriale og har ansvaret for ekspropriationernes gennemførelse. 

Projektleder for LE34: Søren Aage Nørmølle

+45 2688 3809

Om kunden

logo-zueblin-98-mm

Projektet har til formål at etablere en ny forbindelsesvej mellem Kalkbrænderihavnsgade og Helsingørmotorvejen for at give det nye byområde i Nordhavnen og Containerhavnen en bedre forbindelse til motorvejsnettet. Vejen er en del af aftalen mellem Københavns Kommune og staten om metrocityring og udbygning af Nordhavn. Züblin er hovedentreprenør. 

Nordhavnsvej får til- og afkørsel til Helsingørmotorvejen lige nord for Ryparken Station. Herfra går vejen mod øst langs jernbanen, gennem området ved Svanemøllens Kaserne, i tunnel under jernbanesporene og under krydset ved Ryvangs Allé/Strandvejen/Strandvænget. Vejen munder ud i Ring 2 ved Svanemøllehavnen Vejen er en del af aftalen mellem Københavns Kommune og staten om metrocityring og udbygning af Nordhavn. Det vil tage cirka fem år at anlægge Nordhavnsvej. Den kombinerede vej og tunnel står færdig i slutningen af 2016.

Fakta om projektet 

  • Der moniteres daglig målinger ved 2955 punkter i byggegruben og på omgivende konstruktioner. 
  • Vejen bliver 1,65 km, hvoraf de 620 meter ligger i tunnel.
  • På Nordhavnsvej vil der dagligt køre 26.000 biler og lastbiler.
  • Nordhavnsvej bliver en del af Ring 2. Vejen får to spor i hver retning, og farten er maks. 60 km/t.
  • Der er afsat cirka 2 mia. kr. til Nordhavnsvej. Heraf bidrager staten med 700 mio. kr.
  • Moniteringsinstrumenter i anvendelse: 10 totalstationer, 276 prismer, 1 nivelleringsinstrument, 348 kotebolte, 204 strain gauges, 98 lastceller, 280 inclinometersonder og 10 vejrstationer.

backtotopTil toppen

Denne hjemmeside bruger cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter