DONG Energy

Siden 2001 har DONG Energy arbejdet med kabellægning af lavspændingsnettet. I denne periode har LE34 opmålt og registreret mere end 5000 km ledninger.

Ledningsregistrering
I forbindelse med denne opgave har vi foretaget indmåling og registrering af kabelanlæg samt indlægning af data i GIS. 
 
Endvidere har vi udarbejdet kodetabeller for systematisk registrering og indlæsning af data i DONG Energys eksisterende GIS system.  
 
Projektering
LE34 har foretaget tracéplanlægning af højspændings- og fiberledninger for DONG Energy. Opgaven indebar risikovurdering vedrørende tidskritiske forhold i anlægsfasen og projektering af underboringer under veje. 
 
Udbygningen har medført etablering af en række transformerstationer, der skal tinglyses. Ved disse har LE34 løftet opgaven omkring lodsejerforhandling og myndighedsbehandling. 
 
Tinglysning
LE34 har varetaget en lang række juridiske opgaver for DONG Energy inden for blandt andet rettighedserhvervelse, juridisk rådgivning og tinglysnings- og deklarationsarbejde.
 

backtotopTil toppen

Denne hjemmeside bruger cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter